Menu

Pintainjektointi

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 100000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 100000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

PINTAINJEKTOINTI

Pintainjektoinnin avulla voidaan maaperän vuotavat osat tiivistää jälkikäteen sisä- ja ulkopuolelta. Rakennusmateriaaleista ja huokosrakenteesta riippuen luodaan jatkuva tiivistystaso rakenneosissa (seinillä). Injektoimalla sopivia materiaaleja, kuten alhaisen viskositeetin geelejä tai hartseja, tulevat veden kuljetusreittien alueet tiivistetyiksi.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Injektointimansetille asetettavat vaatimukset

 • Luotettava rakenneosien kiinnitys prosessiin liittyvissä injektiopaineissa
 • Korroosionkestävyys rakenneosiin jääville osille
 • Sulkumahdollisuus
 • Sovitettu poikkileikkaus vaaditulle virtausnopeudelle ja injektioaineelle
 • Takalyöntiventtiilit alhaisella avautumispaineella

Injektointimansetti

 • Porausmansetit (teräsmansetit)
 • Iskumansetit (muovimansetit)
 

Työvaiheet

 • Porausrasterin ja porausreikien syvyys riippuvat rakenteiden geometriasta ja määräytyvät asiantuntija-suunnittelijoiden toimesta.
 • Rakenneosaa ei lävistetä täysin, vaan ainoastaan niin lähelle kuin mahdollista rakenneosan ulkoreunaa.
 • Aseta vuotavan rakenneosan reikäkanava sisältä ulospäin noin kaksi kolmasosaa paksuudesta, loivassa kaltevuuskulmassa.
 • Porausreikiin asetetaan ja ruiskutetaan injektiomansetit.

Muita sovellusalueita myöhempää tiivistystä varten

 • Verhoinjektio maaperässä
 • Liikesaumojen injektio
 • Injektio rakennuksen välitiloissa
 • Alhaisen viskositeetin nesteruiskutusmateriaali syrjäyttää läsnä olevaa vettä ja saa aikaan ympäröivän rakennusalueen kanssa elastisen tiivistyksen tai elastisen injektiomateriaalin.

Esimerkkejä kohteista

 • Asuin- ja teollisuusrakennukset (kellarit, alakerrokset)
 • Maanalaiset ja viemärirakennelmat (jätevesilaitteet, metrot)
 • Vesirakenteet (lukot, kammiot, partiot)
 • Tunnelit
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top