Menu

Pintainjektointi

More Informations
Filter
Filter
Page
12

PINTAINJEKTOINTI

Pintainjektoinnin avulla voidaan maaperän vuotavat osat tiivistää jälkikäteen sisä- ja ulkopuolelta. Rakennusmateriaaleista ja huokosrakenteesta riippuen luodaan jatkuva tiivistystaso rakenneosissa (seinillä). Injektoimalla sopivia materiaaleja, kuten alhaisen viskositeetin geelejä tai hartseja, tulevat veden kuljetusreittien alueet tiivistetyiksi.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Injektointimansetille asetettavat vaatimukset

 • Luotettava rakenneosien kiinnitys prosessiin liittyvissä injektiopaineissa
 • Korroosionkestävyys rakenneosiin jääville osille
 • Sulkumahdollisuus
 • Sovitettu poikkileikkaus vaaditulle virtausnopeudelle ja injektioaineelle
 • Takalyöntiventtiilit alhaisella avautumispaineella

Injektointimansetti

 • Porausmansetit (teräsmansetit)
 • Iskumansetit (muovimansetit)
 

Työvaiheet

 • Porausrasterin ja porausreikien syvyys riippuvat rakenteiden geometriasta ja määräytyvät asiantuntija-suunnittelijoiden toimesta.
 • Rakenneosaa ei lävistetä täysin, vaan ainoastaan niin lähelle kuin mahdollista rakenneosan ulkoreunaa.
 • Aseta vuotavan rakenneosan reikäkanava sisältä ulospäin noin kaksi kolmasosaa paksuudesta, loivassa kaltevuuskulmassa.
 • Porausreikiin asetetaan ja ruiskutetaan injektiomansetit.

Muita sovellusalueita myöhempää tiivistystä varten

 • Verhoinjektio maaperässä
 • Liikesaumojen injektio
 • Injektio rakennuksen välitiloissa
 • Alhaisen viskositeetin nesteruiskutusmateriaali syrjäyttää läsnä olevaa vettä ja saa aikaan ympäröivän rakennusalueen kanssa elastisen tiivistyksen tai elastisen injektiomateriaalin.

Esimerkkejä kohteista

 • Asuin- ja teollisuusrakennukset (kellarit, alakerrokset)
 • Maanalaiset ja viemärirakennelmat (jätevesilaitteet, metrot)
 • Vesirakenteet (lukot, kammiot, partiot)
 • Tunnelit
DESOI Flächeninjektion
scroll top