Menu

Injektointilaite

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158554 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158485 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 7

Toimintaperiaatteet pumppu

Kalvopumppu

Kalvopumppu on pumppu, joka toimii joko mekaanisesti, hydraulisesti tai paineilmalla. Kalvon kuperuuden avulla (imulla aikaansaatu) kalvon pumppauskammio täytetään injektiomateriaalilla ja kuljetetaan edelleen pumpuilla. Etuna on, että kun injektioaine on erossa käyttölaitteistosta, määritelty paine voidaan saavuttaa ja materiaalia käsitellään varovasti sen eteenpäin kulkiessa.

Kierukkapumppu

Kierukkapumpun toiminta perustuu Arkhimedeen ruuvin periaatteeseen. Ruuvi sijaitsee kapeassa putkessa ja voi pyöriä keskiakselinsa ympäri. Kuljetus¬elementit ovat pyörivä roottori ja kiinteä staattori. Nämä kaksi elementtiä muodostavat kammiota, jotka liikkuvat ruuvin pyörimisen aikana kierukan päätä kohden.

Mäntäpumppu

Mäntäpumppuja tarjotaan injektiolaitteissa käsivivulla, jalkavivulla, sähköisesti tai paineilmalla toimivina. Laitteissa voidaan saavuttaa korkeita paineita, jotka voidaan tarkasti säätää ja ohjata painemittarilla.
scroll top