Menu

Injektointilaite

More Informations
Filter
Filter
Page

Toimintaperiaatteet pumppu

Kalvopumppu

Kalvopumppu on pumppu, joka toimii joko mekaanisesti, hydraulisesti tai paineilmalla. Kalvon kuperuuden avulla (imulla aikaansaatu) kalvon pumppauskammio täytetään injektiomateriaalilla ja kuljetetaan edelleen pumpuilla. Etuna on, että kun injektioaine on erossa käyttölaitteistosta, määritelty paine voidaan saavuttaa ja materiaalia käsitellään varovasti sen eteenpäin kulkiessa.

Kierukkapumppu

Kierukkapumpun toiminta perustuu Arkhimedeen ruuvin periaatteeseen. Ruuvi sijaitsee kapeassa putkessa ja voi pyöriä keskiakselinsa ympäri. Kuljetus¬elementit ovat pyörivä roottori ja kiinteä staattori. Nämä kaksi elementtiä muodostavat kammiota, jotka liikkuvat ruuvin pyörimisen aikana kierukan päätä kohden.

Mäntäpumppu

Mäntäpumppuja tarjotaan injektiolaitteissa käsivivulla, jalkavivulla, sähköisesti tai paineilmalla toimivina. Laitteissa voidaan saavuttaa korkeita paineita, jotka voidaan tarkasti säätää ja ohjata painemittarilla.
scroll top