Menu

Injektointiletkumenetelmä

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Injektointiletkumenetelmä

Ruiskutusletkujärjestelmiä on käytetty tiivistämiseen 70-luvun alusta lähtien saumanauhojen ja saumalevyjen vaihtoehtoina tai niiden lisäksi. Tällöin ruiskutetaan saumausainetta letkun tai kanavan avulla. Jälkikäteen ilmenevät vuodot voidaan tiivistää kohdistetusti ruiskuttamalla niihin polyuretaanihartsia, akryylihartsia, sementtilaastia tai sementtiliimaa.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Edut ja hyödyt

 • Helppo asennus ja joustava mukautus saumalinjaan
 • Kiinnitetään suoraan työsaumaan
 • Lisätiivistyskeino saumanauhan ja saumalevyn lisäksi
 • Mahdollisuus tiivistää betoni- ja teräsbetonirakenteiden työsaumoja
 • Edullinen tekninen menettely ennaltaehkäisevään ja jälkikäteen suoritettavaan tiivistykseen
 • Ruiskutusletkujärjestelmiä voidaan asentaa myös monimutkaisiin saumalinjoihin, kun saumanauhojen tai saumalevyjen asennus olisi rakenteellisista syistä johtuen erityisen hankalaa
 • Ruiskutusletkujärjestelmien soveltuvuus dokumentoidaan rakennustarkastajan antamalla soveltuvuus- todistuksella (Saksassa abP-testitodistus)
 

Käyttöesimerkkejä

 • Ruiskutusletkujärjestelmät kuuluvat Saksan rakennussääntöluettelon A osan 2 nro 1.4 mukaan saumojentiivistysjärjestelmiin, esim. pohjavesialueella (vedenpitävät rakenteet)
 • Vedenpitävän työsauman toteuttaminen betonirakenteisiin suunnitelman mukaisella ruiskutuksella
 • Käytetään esim. vesisäiliöissä, vedenpuhdistamoissa, maanalaisissa parkkihalleissa, tunneleissa


 

Asennushuomautukset

 • Ruiskutusletku tulee kiinnittää tasaisin välimatkoin jo kovettuneeseen betonirakenteeseen, jottei se voi siirtyä tuoreessa betonissa.
 • Ruiskutusletku kiinnitetään yleensä erityisillä letkukiinnikkeillä enintään 15 cm:n välein (välimatkaa tulee tarvittaessa muuttaa rakennusolosuhteiden mukaan).
 • Letkut eivät saa puristaa toisiaan mahdollisissa risteyskohdissa.
 • Ruiskutusletkun pituus on 8–10 m.
 • Ruiskutusletkun etäisyyden tulee olla ulkoseinästä ⅓ – ½ d (rakenneosan paksuus).
 • Letkujen tulee mennä liitännän kanssa limittäin noin 15 cm ja rinnakkaisen pituuden tulee olla noin 5 cm. aneinander vorbeigeführt werden
 • Ruiskutusletkut tulee asentaa pohjapiirustuksen mukaisesti.
 • Avautumispaine: ruiskutusletkussa olevaa täyteainetta alkaa tulla ulos matalapainemenetelmässä paineen ollessa 0,5 - noin 5 bar.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top