Menu

Umpitiilirakenteiden injektointi

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Umpitiilirakenteiden injektointi

Valittu injektointimateriaali viedään komponenttiin jatkuvalla ja komponenttiin sopivalla paineella (3–5 bar) poramansetin kautta. On tärkeää, että injektointimateriaali on jakautunut suhteellisen tasaisesti, jotta voidaan varmistaa, että vaikutusalue muodostuu vastaavalla tavalla. Komponentin vaatimuksista riippuen injektointipainetta on siksi pidettävä yllä pidempään (esim. useita minuutteja mansettia kohti).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Täyteaineet ja käsittely

homogeeniseen muuraukseen tehtävää injektointia varten 

 • Mikroemulsion injektointi (vaihe 2)
  • Vaakatiivistyksen luominen paine- ja vesilinjan yläpuolelle

Homogeeninen tiilimuuraus, jossa emäksisyys on alhaisempi ja kosteuden läpäisyaste > 80 %

 • Mikroemulsion injektointi (märkää-märälle-käsittely – vaihe2); Vaakatiivistyksen luonti
 • Aktivaattorin jälki-injektointi mikroemulsion aktivoimiseksi (vaihe 3)

Täyteaineet

 • Silikoni- ja mikroemulsio
 • Silikaattiliuos
 • Siloksaanipohjainen injektointiaine
 • Akrylaattigeeli

Edut ja hyödyt

 • Tiilimuurausten lujittaminen ja vakauttaminen injektointialueella
 • Vähäinen vaadittavien tarvikkeiden määrä; esim. poranteriä ja mansettitarvikkeita kuluu vähemmän
 • Vähäinen työaika juoksumetriä kohti

Edut – akrylaattigeeli

 • Tehokas heti reaktioajan päätyttyä

Mansettityypit

 • Poramansetit (teräs)
 • Iskumansetit (muovi)
1. Merkitse porausreiät yksirivisessä porausreikäketjussa noin 10–12,5 cm välein. Monirivisissä porausreikäketjuissa korkeuspoikkeama saa olla noin 8 cm. Porausreikien välinen etäisyys riippuu rakennusmateriaalien imukyvystä. Poraa reiät (läpäise vähintään yksi muuraussauma) ja poista porauspöly

2. Asenna lamellimansetti asennustyökalulla
Edut käytettäessä osia 31710, 31753: mansettia ei tarvitse poistaa injektoinnin jälkeen, vaan se voi jäädä komponenttiin, laasti voidaan levittää välittömästi
3. Injektoi ja sulje
 • Ota injektointilaite käyttöön käyttöoppaassa kuvatulla tavalla
 • Injektoi porausaukot noin 2–5 baarin injektointipaineella (komponenteista riippuen)
 • Irrota tai poista mansetti
 • Sulje porausaukot
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top