Menu

Sekalaista

Ruiskutus, pumppaus ja täyttö

Rakennusten kunnostamisessa ja restauroinnissa pumpataan, ruiskutetaan ja täytetään erilaisia materiaaleja, jotta alkuperäistä ainetta ei kuormiteta. On olemassa suuri määrä injektointitekniikoita ja käyttömahdollisuuksia vastaamaan erilaisia muurausolosuhteita. Rakennusprojektillesi sopivien lisävarusteiden valikoima on vastaavasti suuri.
 

Sulkumansetti

Porausreikien, ankkuri- ja putkiläpivientien nopea ja turvallinen sulkeminen. Umpimansetit suojaavat vedeltä, likaantumiselta, tuholaisilta ym. Ne kiristetään pyöreissä aukoissa kiristysmutterin ja holkkiavaimen avulla; myös kiinnitys sisäkattoon on ongelmatonta.


lisää tuotteista

DESOI Kierrepaalut

DESOI-kierrepaalut mahdollistavat rakennuksen perustuksen toteuttamisen tai perustuksen lujittamisen hyvin lyhyessä ajassa. Keveytensä ja helpon asennuksensa vuoksi ne soveltuvat käytettäviksi lähes minkä tahansa rakennuksen maaperässä ja millä alueella tahansa. Kierrepaalujen spiraalimuoto tuottaa ainutlaatuisen suhteen poikkileikkauksen ja koko pinnan välille suurten veto- ja puristusvoimien siirtämiseksi maahan. Johtuen erittäin korroosionkestävästä alumiiniseoksesta niiden käyttö on mahdollista myös aggressiivisissa maaperissä. Näin voidaan taata myös epäedullisissa olosuhteissa pitkä kestoaika, joka ylittää kiinteille rakennuksille vaadittavan 80 vuoden vähimmäiskäyttöiän.
 

Puunsuojaus

Puunsuojaus käsittää kaikki toimenpiteet, jotka tehdään puun ja puurakenteiden tuhoutumisen tai niiden arvon alenemisen estämiseksi. Lattiasienen muodostuminen on Saksan siviililain (BGB) mukaan vakava virhe rakennuksessa. Pääsääntöisesti pinnallinen käsittely ei riitä, vaan käyttöön on otettava injektointimenetelmiä.
 

Tuotevalikoima - mittaus, testaus

 
scroll top