Menu

Ruiskutus, pumppaus ja täyttö

More Informations
Filter
Filter
m_50215
Page
12

Ruiskutus, pumppaus ja täyttö

Rakennusten kunnostamisessa ja restauroinnissa pumpataan, ruiskutetaan ja täytetään erilaisia materiaaleja, jotta alkuperäistä ainetta ei kuormiteta. On olemassa suuri määrä injektointitekniikoita ja käyttömahdollisuuksia vastaamaan erilaisia muurausolosuhteita. Rakennusprojektillesi sopivien lisävarusteiden valikoima on vastaavasti suuri.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Käyttökohteet

 • Ulkopuolen tiivistys paineenalaista vettä vastaan maanpäällisessä ja maanalaisessa rakentamisessa
 • Tiivistyslietteen levittäminen ulkopinnalle
 • Myöhemmin tehtävä tiivistys sisäpinnalle esim. kellareissa
 • Pintasuojaus, esim. juomavesisäiliöt
 • WTA:n mukainen saneerausrappausjärjestelmä vaakatiivistyksen jälkeen

Täyteaineet

 • Saumauslaasti
 • Ankkurilaasti
 • Ruiskutuslaasti
 • Tasoitusmassat
 • Ruiskutettavat materiaalit
  • 1K-/2K-tiivistysliete
  • Hienojakoinen laasti
  • Kalkkisementtirappaus
  • Pohjarappaus
  • Huokoinen pohjalaasti
  • Kunnostuslaasti

Edut ja hyödyt

 • Erilaisia materiaaleja voidaan ruiskuttaa yhdellä laitteella
 • Helppo liikutella rakennustyömaalla
 • Korkea teho neliömetriä kohti
 • Ruiskutuskuvio säädettävissä: materiaalimäärän säätö, suuttimen asetus (ruiskutus ali- ja ylipaineella)
 • Tasainen materiaalin levitys taattu erityisesti seinien ja lattian liitoksissa sekä ulko- ja sisäkulmissa
 • Materiaalimäärää voidaan säätää saumauspäässä
 • Syöttötekniikan ja ruiskutustyökalujen huoltoon ja hoitoon tarvitaan vain vähän työkaluja
scroll top