Menu
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Puunsuojaus / LATTIASIENEN MUODOSTUMISEN EHKÄISEMINEN

Puunsuojaus käsittää kaikki toimenpiteet, jotka tehdään puun ja puurakenteiden tuhoutumisen tai niiden arvon alenemisen estämiseksi. Lattiasienen muodostuminen on Saksan siviililain (BGB) mukaan vakava virhe rakennuksessa. Pääsääntöisesti pinnallinen käsittely ei riitä, vaan käyttöön on otettava injektointimenetelmiä.

Edut ja hyödyt

 • Paineinjektointi puun suojaamiseksi ja lattiasienen muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollistaa
 • aineiden leviämisen optimaalisesti puun ja muuratun rakenteen välille.
 • Suihkutus- ja vaahtomenetelmät mahdollistavat aineiden optimaalisen leviämisen pinnoille ja välitiloihin.
 • Standardien mukaisten injektointi- ja mansettituotteiden valmistus ja toimitus
 • Erityisten injektointimansettien valmistus asiantuntijoiden ohjeiden mukaan
 • Injektointilaitteet ja injektointimansetit yhdistetään kulloistenkin materiaalien kanssa

Käyttökohteet

 • Hyönteisten ja sienien ehkäiseminen ja torjuminen
 • Palontorjunnan parantaminen
 • Vastustuskyvyn ja kestävyyden lisääminen
 • Sään (vesi, kosteus) vaikutusten ennaltaehkäisy
 • Lattiasienen uusiutumisen ehkäisy

Lisätietoja

 • Normin DIN 68800 mukaan virallisen hyväksynnän saaneen asiantuntijan tulee laatia puunsuojausta ja lattiasienen ehkäisemistä varten puunsuojaustekniikkaan perustuva tutkintaselostus joka sisältää saneeraussuunnitelman.
 • Laastille soveltuvan puunsuoja-aineen, esim. injektiovaahtolaastin, tulee olla kontrolloitu laboratoriokokein.
 • Muita suosituksia saa WTA:n esitteistä.
 • Mahdolliset injektointiaineet tai puunsuoja-aineet: Katso puunsuoja-ainehakemisto, joka on valvontaviranomaisen DIBT (Saksan rakennustekninen instituutti) hyväksymä
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

VAAHTOMENETELMÄ

Edut ja hyödyt

 • Kohdennettu aineiden käyttö työvaiheessa.
 • Aine kiinnittyy rakennusmateriaaliin ja tunkeutuu sisälle pitkän ajanjakson ajan.
 • Ainehukka on pieni.
 • Sopii kaikille injektointilaitteille.
 • Käyttö on mahdollista myös monikerroksisissa rakenteissa ja rakenteissa, joissa on onteloita.
 • Soveltuu puu- ja muurauspintojen materiaaleille.
DESOI Schaumverfahren
scroll top