Menu

Kehyspuristuslanssi - vetäminen

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Kehyspuristuslanssin, jossa on irtonainen kärki, injektointi ja samanaikainen vetäminen

Erityismenettely on kehyspuristuslanssin samanaikainen injektointi ja vetäminen, kun käytössä on irtonainen kärki. DESOI toimittaa kaikki laitteet manuaalista tai pneumaattista konetekniikkaa varten. Paisuvien materiaalien injektointiin on käytettävä takaiskuventtiiliä. Järjestelmä on helppokäyttöinen, uudelleenkäytettävä (kärkeä lukuun ottamatta) ja se voidaan asentaa ilman suuria laitteita. Tämän seurauksena se kuormittaa lattiaa ja lähiympäristöä vain vähän. Kohdennettu injektointi tilavuuden tai paineasteikon mukaan on mahdollista. Menetelmää käytetään maaperän onteloiden täyttämiseen, patorakenteiden ja maavallien tiivistämiseen sekä maaperän vakauttamiseen ja lujittamiseen.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injektointi

Työvaiheet
 • Aseta irtonainen kärki kehyspuristuslanssiin
 • Sijoita pneumaattinen vetolaite, varmista alusta irrotus- ja tukilevyllä (nro 11516 + 11518)
 • Aseta vetopää (nro 11530 + 11535) kehyspuristuslanssiin
 • Ruuvaa bajonettiliitin (nro 20639-38) paikalleen
 • Liitä syöttöletku (nro 13683) DESOI PowerInject SP20 -laitteeseen
 • Ota kierukkapumppu DESOI PowerInject SP-20 (nro 13576) käyttöön materiaalin kanssa
 • Kytke syöttöletkut (nro 13684) ja liitä ne kehyspuristuslanssiin
 • Vedä kehyspuristuslanssia pneumaattisella vetolaitteella (nro 11525) noin 3 cm
 • Käynnistä injektointilaite, syöttövirta työntää kärjen ulos ja syöttövirtaus alkaa
 • Säädä vetonopeus tarpeen mukaiseksi

Vetäminen

Työvaiheet
 • Kun poistokorkeus on saavutettu (noin 3 m), sammuta DESOI PowerInject SP20 ja sulje molemmat palloventtiilit
 • Irrota syöttöletkut
 • Avaa palloventtiili lyhyesti syöttöletkun paineen poistamiseksi ja sulje se sitten uudelleen
 • Kiinnitä syöttöletku kaksinkertaisella jousipidikkeellä
 • Löysää vetolaitteen yläpuolella olevaa lanssia kaksilla siirtoleukapihdeillä ja kierrä se irti käsin
 • Laske kehyspuristuslanssi alustalle (huuhtele tarvittaessa) ja irrota syöttöletku
 • Injektoi ja vedä tarvittaessa lisää lansseja tai puhdista työmateriaali

Vaihtoehtoisesti kehyspuristuslansseja voidaan vetää pienkaivinkoneella tai vastaavalla.
scroll top