Menu

Mineraalinen injektointiaine

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

Mineraalinen injektointiaine

Kun halkeamia korjataan sementtilaastilla ja sementtiliimalla, haljenneet rakenneosat kunnostetaan voimaan perustuvalla ruiskutuksella. Halkeamiin ruiskutetaan ainetta siten, että vesi ei voi enää tunkeutua niihin ruiskutusmenettelyn jälkeen. Ruiskutusaine muodostaa suojan aggressiivisten aineiden sisään tunkeutumista vastaan ja estää raudoituksen ruostumisen. Rakenneosan kestävyys palautetaan liittämällä halkeamien seinämät toisiinsa liitosaineen voimalla.

Suuttimien tyypit

 • Ruiskutussuutin (teräksinen)
 • Työntösuutin (muovinen)
 • Liimasuutin (muovinen)
 • Kiilasuutin (muovinen)

Vaatimukset ruiskutussuuttimille

 • Materiaali yhteensopiva ruiskutettavien aineiden kanssa
 • Kiinnittyy luotettavasti rakenneosaan
 • Rakenneosaan jäävät osat korroosionkestäviä
 • Sulkumahdollisuus
 • Halkaisija soveltuu ruiskutettavan aineen virtausominaisuuksille
 • Halkaisija ei kapene

Soveltuvat täyteaineet

 • Ruiskutuslaasti
 • Sementtiliima
 • Sementtilaasti

Esimerkkejä kohteista 

 • Asuin- ja teollisuusrakennukset
 • Muurit
 • Historialliset rakennukset
 • Erikoisrakenteet
 • Maanalaiset rakenteet ja viemäriverkosto

LIIMASUUTTIMIEN KÄYTTÖ

Suutin liimataan halkeaman päälle seoksella, jossa on polyuretaanihartsia tai epoksihartsia ja mahdollisesti kiinnitettä (käytetään aineen paksuntamiseksi). Tällöin on tarkistettava, että suuttimen aukko tulee suoraan halkeaman päälle ja ettei suuttimen ruiskutuskanava tukkeudu. Liimasuuttimia käytetään yleisesti rakennuksissa, joiden poraaminen ei ole sallittua rakenteellisista syistä (esim. esijännitetty betoni) (normaalisti rakenneosan paksuus vastaa suuttimen etäisyyttä).

Huomautukset

 • Liimasuuttimia on saatavilla metallisina ja muovisina.
 • Suuttimen ja rakennuksen korjattavan pinnan välinen liimaliitos on erittäin tärkeä.
 • Pinnan sidoslujuus ja liima-aineen (eristeaineen) ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi valittavaan ruiskutuspaineeseen.

Käyttökohteet

 • Kuiviin rakenneosiin
 • Rakenneosiin, joissa tiivis raudoitus
 • Esijännitettyyn betoniin
 • Korkeapaineruiskutukseen (maks. 60 bar) ja matalapaineruiskutukseen (maks. 10 bar)

KIILASUUTTIMIEN KÄYTTÖ

Kiilasuuttimia käytetään iskemällä ne halkeamiin, joiden leveys on yleensä 1–2 mm, jonka jälkeen halkeama täytetään ruiskutusaineella (puristamalla). Näin poraussuuttimille tarpeellinen poraus ei ole tarpeen. Ne koostuvat metallista tai muovista.

Edut ja hyödyt

 • Ajan säästö vähäisten työvaiheiden ansiosta käytettäessä suuttimia
 • Kiilasuutin isketään suoraan halkeamaan; rakenteen monivaiheinen poraus ei ole tarpeen
 • Suutin voidaan poistaa ruiskutuksen jälkeen helposti
 • Halkeaman leveyden on oltava vähintään 1,5 mm käytettäessä teräksisiä kiilasuuttimia
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top