Menu

Pneumaattinen mansetti

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Pneumaattinen mansetti

Paisutusmansettia käytetään lähes kaikissa injektiotekniikoissa, poraustekniikoissa, tunnelinrakentamisessa ja erityisrakentamisessa. Nämä injektiot palvelevat yleensä maaperän fysikaalisten ominaisuuksien tai tiivistyksen parantamista. Lisäksi syväpakkaajaa käytetään reikämittaustekniikassa näyteruiskeisiin, vedenpainetesteihin ja maaperätutkimuksiin porausrei’issä.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

YKSINKERTAINEN PAISUTUSMANSETTI

Sovellusalueet

 • Eri syvyyksien stabilointiin maaperässä
 • Pehmeiden kivilajien kiinteyttämiseen
 • Epätasaisten kallioiden kiinteyttämiseen
 • Injektoinnit rakenneosiin
 • Injektoinnit maaperään rakenneosien alle
 • Tiivistykset
 • Nostoinjektoinnit

Edut ja hyödyt

 • Käytettävissä uudelleen
 • Kaikki materiaalia johtavat osat ruostumatonta terästä
 • Yksinkertainen ja luotettava porausreiän tiivistys
 • Asetettavissa erilaisiin syvyyksiin
 • Kaikki osat ovat helposti vaihdettavia

Mansettielementin asennus ja laajentumisvara

Porausreikään asettamiseksi, mansettityypistä riippuen, käytetään turvaköyttä tai materiaaliletkua. Paisutusmansetin etuna on suuri syväletkun laajentumisvara. Sen lisäksi saavutetaan erittäin hyvä porausreiän tiivistyminen, koska syväletku voidaan sovittaa optimaalisesti porausreiän seinän epätasaisuuksiin. Koko syväletkun pituudella saadaan aikaan tasainen jännite porausreikään

KAKSINKERTAINEN PAISUTUSMANSETTI

Sovellusalueet

 • Pääasiassa injektoitaessa holkkiputkien kanssa
 • Eri syvyyksien stabilointiin maaperässä
 • Pehmeiden kivilajien kiinteyttämiseen
 • Epätasaisten kallioiden kiinteyttämiseen
 • Injektoinnit komponentteihin
 • Injektoinnit maaperään rakennusosien alle
 • Tiivistykset
 • Nostoruiskutukset

Edut ja hyödyt

 • Käytettävissä uudelleen
 • Luotettava tiivistys syväletkulla mahdollistaa tarkan ruiskutusmateriaalin sijoituksen
 • Suuri puristusalue
 • Vaihteleva puristusvoima
 • Materiaalia johtavat osat ruostumatonta terästä
 • Kaikki osat voidaan vaihtaa
 • Toimitetaan eri pituuksilla

Syväletkun tiivistys ja laajentumisvara

Koska kaksinkertaisen paisutusmansetin syväletku soveltuu reikien tai holkkiputken epätasaisuuksiin, se takaa hyvän tiivistymisen, joka voidaan säätää syväpaineella. Kaksinkertaisen syväpakkaajan etuna on syväletkun suuri laajentumisalue. Laajentuminen on jopa kaksi kertaa minimi reiän halkaisijan suuruinen, jolloin tarvitaan vain yksi pakkaaja erikokoisiin holkkiputkiin

2K PAISUTUSMANSETTI

Sovellusalueet

 • Eri syvyyksien stabilointiin maaperässä
 • Pehmeiden kivilajien kiinteyttämiseen
 • Epätasaisten kallioiden kiinteyttämiseen
 • Injektoinnit komponentteihin
 • Injektoinnit perustuksiin
 • Injektoinnit maaperään rakennusosien alle
 • Tiivistykset
 • Nostoinjektoinnit

Edut ja hyödyt

 • 2K-injektointimateriaalit kuljetetaan erikseen sekoitusputkeen ja sekoitetaan vasta siellä vaihtelevalla määrällä staattisia sekoite-eriä
 • Usein uudelleenkäytettävissä, koska molemmat komponenttilinjat ja takaiskuventtiilit voidaan huuhdella erikseen mansetissa
 • Laaja syväletkun laajenemisalue, joka antaa hyvän poranreiän tiivistyksen ja vaihtelevan puristusvoiman
 • Voidaan käyttää eri syvyyksissä

Täyttöletkun tiivistys- ja laajentumisalue

2K täyttöletkun asentamiseksi ja sen myöhempää poistamista auttaa turvaköysi, joka on kiinnitetty mansettiin. Erityinen etu 2K täyttöletkussa on, että molemmat 2-komponenttisen injektiomateriaalin nopeasti reagoivat komponentit saatetaan erikseen sekoitusputkeen saakka. Staattinen sekoituselementti vaihtelevalla määrällä staattista sekoitetta takaa optimaalisen sekoitustuloksen kullekin injektiomateriaalille. Molemmat komponenttiletkut ja sulkuventtiilit voidaan huuhdella erikseen. Toinen etu on suuri täyttöletkun venyvyys. Riippuen tyypistä on laajennus jopa 2 kertaa lepotilan halkaisija. Lisäksi 2K täyttöletku saa aikaan erittäin hyvän porausreiän tiivistyksen, koska täyttöletku voidaan optimaalisesti sovittaa porausseinän epäsäännöllisyyksiin. Tämän johdosta melkein koko täyttöletkun pituudella on sitä vastaavalla vahvuudella säädettävissä jännite poranreikään.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top