Menu

HENKILÖTIETOSUOJAILMOITUS

Henkilötietosuojailmoitus kotisivun käyttöoikeuteen liittyen

Kiitos verkkosivustoamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta. Pidämme yksityisyytesi suojaamista erittäin tärkeänä asiana. Alla kerromme yksityiskohtaisesti tietojesi käsittelystä.
 

1 Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö kertoo henkilötietojen käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoituksen (jäljempänä "Tiedot") liittyen online-tarjoukseemme ja siihen liittyviin verkkosivustoihin, toimintoihin ja sisältöihin sekä ulkoiseen online-läsnäoloon liittyen, kuten esim. some-profiileihin (jäljempänä yhteisesti "Online-tarjous"). Lisäksi tässä kuvaillaan tiedonkeruumme yleisiä periaatteita. Käytettyihin termeihin liittyen, kuten "Käsittely" tai "Rekisterinpitäjä", viitataan Yleisen tietosuojadirektiivin (GDPR) 4. artiklan määritelmiin. Tämä henkilötietosuojailmoitus menee yleisen henkilötietosuojailmoituksemme edelle (pakolliset tiedot vastaavat 12. artiklaa ja sitä seuraavia artikloja). Sikäli kuin tässä henkilötietosuojailmoituksessa ei ole säädetty kotisivun käytöstä, sovelletaan yleisen henkilötietosuojailmoituksen vastaavia sääntöjä.

 

2 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä siten kuin GDPR:n 4. artiklan 7. pykälässä asiakirjassa EU:
n yleinen tietosuojadirektiivi (lyh. GDPR) määrätään on DESOI GmbH, os.
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (katso yhteystiedot).

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Yhteystiedot (yritys)
Yritys: BerIsDa GmbH
Osoite: Justus-Liebig-Straße 4 
36093 Künzell
Puhelin: +49 / 661 29 69 80 90
Sähköposti: datenschutz@berisda.de

 

3 Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Periaatteessa keräämme ja käytämme käyttäjien henkilötietoja vain siltä osin kuin on kyse toimivan sivuston ja sisällön ja palveluiden tarjoamisesta. Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeukset koskevat tapauksia, joissa ennakkohyväksyntää ei voida saada asioista ja tietojen käsittely on lakisääteistä.

 

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Sikäli kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, 6. artikla, 6. pykälä, 1 alakohta, EU:n yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR), on henkilötietojen käsittelyllä oikeudellinen perusta. Sellaisten henkilötietojen kerääminen, jotka ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, johon rekisteröity on osapuoli, on GDPR:n 6. artiklassa, 1. pykälässa 1 lit. b oikeudellinen perusta. Tämä pätee myös käsittelyyn, jota tarvitaan ennen sopimuksen tekemistä. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätön yrityksemme lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, toimii GDPR:n 6. Artikla, 1 lit. b oikeusperustana. Tapauksessa, jossa rekisteröidyn tai minkä tahansa muun luonnollisen henkilön olennaiset edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, toimii GDPR:n 6. Artikla, 1 lit. b oikeusperustana. Mikäli käsittely on oikeutettu yhtiömme tai kolmannen osapuolen kannalta ja käsittely ei loukkaa asianomaisen etuja, oikeuksia ja perusvapauksia, sovelletaan GDPR:n 6. artiklaa, 1 lit. käsittelyn oikeudellisena perustana.

 

5 Hosting ja sähköpostien lähettäminen

Käyttämämme hosting-palvelut on suunniteltu tarjoamaan seuraavia palveluita: infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennus- ja tietokantapalveluja, sähköpostipalveluja, tietoturva- ja teknisiä ylläpitopalveluja, joihin tämä online-palvelu pyrkii. Tässä me tai hosing-palveluntarjoajamme käsittelemme tämän online-tarjouksen asiakkaiden, asianomaisten osapuolten ja vierailijoiden yhteystietoja, sisältötietoja, sopimustietoja, käyttötietoja, sisältö- ja tiedonsiirtotietoja perustuen oikeudellisiin etuihin liittyen tämän verkko-tarjouksen tehokkaaseen ja turvalliseen tarjoamiseen noudattaen GDPR:n 6. Artiklaa, 1 lit., 28. Artiklaa (Käsittelysopimuksen päättyminen).

 

6 Käyttöoikeustietojen ja lokitiedostojen kerääminen

Me tai hosting-palveluntarjoaja, perustuen oikeutettuihin etuihimme noudattaen GDPR:n 6. artiklaa, 1. pykälää, keräämme tiedot jokaisesta palvelimesta, joihin tämä palvelu ulottuu (nk. palvelinlokitiedostot). Käyttötiedot sisältävät haetun verkkosivun, tiedoston, päivämäärän ja kellonajan, siirrettävän tiedon määrän, tiedon onnistuneesta hausta, selainta ja versiota koskevan viestin, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaavan URL-osoitteen (aiemman vierailun), IP-osoitteen ja pyydetyn palveluntarjoajan. Logfile-tiedot tallennetaan turvallisuussyistä (esim. rikollisten tai vilpillisten toimintojen selvittämiseksi) enintään 7 päivän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Tiedot, joiden edelleen säilyttäminen on tarpeen todisteina, on säilytettävä kunnes tapauksen lopullinen selvitys on tapahtuu.

 

7 Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja ja tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja jäljennöstä GDPR:n 15. artiklan mukaisesti. Perustuen GDPR:n 16. artiklaan, sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevia tietoja tai korjauttaa virheellisiä tietoja, jotka koskevat sinua. GDPR:n 17. artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että asiaankuuluvat tiedot poistetaan välittömästi tai vaihtoehtoisesti tietojenkäsittelyä rajoitetaan GDPR:n 18. artiklan mukaisesti. Sinulla on oikeus vaatia, että tiedot, jotka olet toimittanut meille GDPR:n 20. artiklan mukaisesti säilytetään ja lähetetään muille vastuullisille henkilöille. Sinulla on edelleen GDPR:n 77. artiklaan perustuva oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

8 Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja tämä oikeus perustuu GDPR:n 7. artiklan 3. pykälään ja se vaikuttaa tulevaisuuteen.

 

9 Vastustamisoikeus

Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällainen peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyn hyväksyttävyyteen sen jälkeen, kun olet antanut sen meille. Sikäli kuin perustelemme henkilötietojesi käsittelyä etujen vertailulla, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Näin on silloin, jos käsittely ei ole välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen kannalta, joka ilmenee tätä tietosuojakäytäntöä kuvailtaessa. Tällaisessa peruuttamistapauksessa pyydämme sinua esittämään perustelut sille, miksi meidän ei pitäisi käsitellä henkilötietojasi siten kuin olemme niitä käsitelleet. Perustellun vastustuksen tapauksessa tarkastelemme tilannetta ja joko lopetamme tietojenkäsittelyn tai sovittelemme sen tai osoitamme sinulle pakottavat oikeutetut syyt, joiden vuoksi jatkamme käsittelyä. Voit tietenkin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainos- ja tietoanalysointitarkoituksiin milloin tahansa. Ilmoita mainoskäyttöä koskeva vastustuksesi suoraan edellä mainitulle vastuuhenkilölle.

 

10 Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan 17. ja 18. artiklan mukaisesti. Jollei näissä tietosuojaperiaatteissa nimenomaisesti muuta mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa ja poistaminen ei ole ristiriidassa minkään lakisääteisen säilytysvaatimuksen kanssa. Ellei tietoja poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisiin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että pääsy tietoihin on estetty eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, joita on säilytettävä kaupallisista tai verotuksellisista syistä. Saksan lainsäädännön mukaan säilytys koskee erityisesti 6 vuoden ajanjaksoa perustana § 257, pykälä 1 HGB (kaupankäyntikirjat, vaihto-omaisuus, avaava tase, tilinpäätös, kauppakirjat, kirjanpitoasiakirjat jne.) sekä 10 vuoden jaksoa perustana § 147, pykälä 1 AO (kirjat, kirjanpito, hallinnointiraportit, kirjanpitoasiakirjat, kauppa- ja liikeosoitteet, verotusasiakirjat jne.)

 

11 Verkkokauppa

Jos haluat tilata jotain verkkokaupastamme, sopimuksen tekeminen ja henkilötietojen antaminen on välttämätöntä, koska tarvitsemme niitä tilauksesi käsittelyyn. Sopimusten toteuttamiseen tarvittavat pakolliset tiedot voidaan merkitä erikseen, muut tiedot ovat valinnaisia. Käsittelemme antamasi tiedot toteuttaaksemme tilauksesi. Tätä varten saatamme siirtää maksutiedot käyttämällemme pankille. Oikeudellinen perusta näin toimimiselle on GDPR:n 6. artikla, 6. pykälä 1 S. 1 lit. b. Voit halutessasi luoda asiakastilin, jonka kautta voimme tallentaa tietosi myöhempiä ostoksia varten. Jos luot tilin kohdassa "Mein Konto" (Tilini), antamasi tiedot tallennetaan siten, että ne ovat peruutettavissa. Kaikki muut tiedot, myös käyttäjätilisi, voidaan aina poistaa asiakasalueella. Voimme myös käsitellä antamiasi tietoja ilmoittaaksemme sinulle muista mielenkiintoisista portfoliomme tuotteista tai lähettää sinulle teknisiä tietoja sähköpostitse. Kaupallisten ja verosäännösten vuoksi velvollisuutemme on tallentaa osoitteesi, maksu- ja tilaustietosi kymmeneksi vuodeksi. Kuitenkin kahden vuoden kuluttua rajoitamme tietojesi käsittelyä, eli tietojasi käytetään vain lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jotta luvaton pääsy henkilötietoihin ja erityisesti taloudellisiin tietoihin voitaisiin estää kolmansien osapuolten taholta, tilausprosessi salataan TLS-tekniikan avulla.

 

12 SSL-salaus

Tämä sivusto käyttää turvallisuussyistä SSL-salausta ja suojaa arkaluonteisen sisällön lähettämisen, kuten pyyntöjen lähettämisen, joita lähetät meille sivuston ylläpitäjänä. Voit tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoitemerkki muuttuu muodosta"http: //" muotoon "https: //" ja lukkosymboli ilmestyy selaimen riville. Jos SSL-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

 

13 Tiedote

Seuraavilla ilmoituksilla kerromme uutiskirjeemme sisällöstä sekä rekisteröinti-, lähetys- ja tilastollisista arviointimenettelyistä sekä vastustamisoikeudestasi. Tilaamalla uutiskirjeemme ilmoitat hyväksyväsi vastaanottamisen ja kuvatut toimenpiteet. Uutiskirjeemme sisältö: Lähetämme uutiskirjeemme, sähköpostiviestejä ja muita sähköisiä mainostietoja (jäljempänä " uutiskirjeemme") vain vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Sikäli kuin uutiskirjeemme sisältö on konkreettisesti kuvattu, niillä on merkitystä suostumuksensa antaneille käyttäjille. Yleisesti ottaen uutiskirjeemme sisältää tietoja palveluistamme ja meistä. Double-Opt-In ja kirjautuminen: Ilmoittautuminen uutiskirjeemme saajaksi tapahtuu nk. Double-opt-in-menettelyssä. Tämä tarkoittaa että saat kirjautumisen jälkeen sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tämä vahvistus on välttämätön toimenpide, jonka tarkoituksena on estää rekisteröityminen jonkun toisen henkilön sähköpostiosoitteella. Uutiskirjeemme tilaajaksi rekisteröityminen kirjataan, jotta rekisteröintimenettely voidaan todistaa tapahtuneen lain vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy kirjautumis- ja vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentaminen kuten myös muutokset palveluntarjoajallesi tallennettuihin tietoihin kirjataan. Ilmoittautumistiedot: Uutiskirjeemme tilaukseen riittää sähköpostiosoitteesi. Vaihtoehtoisesti voimme pyytää sinua antamaan nimen henkilökohtaiseksi osoitteeksi uutiskirjettämme varten. Uutiskirjeemme lähettäminen ja siihen liittyvän onnistumisen mittaus perustuvat vastaanottajan suostumukseen perustana GDPR:n 6. artikla, 6 pykälä. 1 lit. a, ja 7. artikla. Rekisteröintiprosessin kirjaaminen on seurausta meidän oikeutettuihin intresseihimme, jotka perustuvat GDPR:n 6. artiklan 6. pykälään 1 lit. Tavoitteenamme on käyttäjäystävällinen ja turvallinen uutiskirje järjestelmä, joka palvelee sekä liike-elämän etuja että käyttäjien odotuksia ja antaa meille myös mahdollisuuden todistaa suostumuksesi. Päättäminen peruuttaminen - Voit peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen milloin tahansa eli peruuttaa suostumuksesi. Linkki uutiskirjeemme peruuttamiseen löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta. Voimme tallentaa lähetetyt sähköpostiosoitteet korkeintaan kolmen vuoden ajan perusteltujen etujen perusteella ennen niiden poistamista uutiskirjeemme lähettämiseksi, jotta voimme osoittaa etukäteen annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen torjumiseen liittyviin tarkoituksiin. Yksittäinen peruuttamispyyntö on mahdollista milloin tahansa edellyttäen, että samanaikaisesti luvan aikaisempi olemassaolo tulee vahvistetuksi. Kaikki uutiskirjeemme tiedot tallennetaan suojattuihin palvelimiin Saksassa. Palveluntarjoaja käyttää sertifioituja datakeskuksia ja kaksinkertaisesti redundanoituja tietojen varmuuskopioita. Uutiskirjeistämme huolehtivalla edustajalla on sopimus tilaustietojen käsittelystä.

 

14 Uutiskirje – Lähetyspalveluntarjoaja

Uutiskirjeemme lähettäminen tapahtuu mailingwork GmbH -yhtiön postituspalveluna. Lähetyspalveluntarjoajan henkilötietojensuojauskäytäntö on luettavissa tässä: https://mailingwork.de/datenschutz. Lähetyspalveluntarjoajan toiminta perustuu oikeudellisiin etuihimme, joista määrätään GDPR:n 6. artiklan 6. pykälässä 1 lit. ja käsittelysopimuksessa, joka perustuu GDPR:n 28. artiklaan, 3 s. Lähetyspalvelujen tarjoaja voi käyttää vastaanottajan tietoja anonyymissä muodossa, toisin sanoen ilman käyttäjän osoittamista, ja optimoimalla tai parantamalla omaa palveluaan esim. lähetysten tekniseksi optimoimiseksi ja uutiskirjeemme esittämiseksi tai tilastointotarkoituksiin. Lähetyspalveluntarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeemme vastaanottajien tietoja ilmoittaakseen heille itsestään tai luovuttaakseen heidän tietoja kolmansille osapuolille.

 

15 Uutiskirje – Menestyksen mittaus

Uutiskirjeeseemme sisältyy ns. "Web beacon" eli pikselin kokoinen tiedosto, joka haetaan palvelimeltamme, tai (jos käytämme lähetyspalveluntarjoajaa) lähetyspalveluntarjoajan palvelimelta. Osana tätä toimeksiantoa kerätään teknisiä tietoja, kuten selaimen ja järjestelmän tietoja sekä IP-osoitteesi ja haun kesto. Näillä tiedoilla parannetaan palveluiden teknistä suorituskykyä määritysten tai kohderyhmien ja lukutapojen perusteella ja sijaintipaikan perusteella (joka voidaan määrittää IP-osoitteella) tai käyttöaikojen perusteella. Tilastokyselyihin kuuluu myös selvittää, avataanko Uutiskirjeemme, milloin ne avataan ja mitä linkkejä lukijat klikkaavat. Teknisistä syistä johtuen nämä tiedot voidaan selvittää jopa yksittäisen uutiskirjeemme osalta. Tavoitteemme ei kuitenkaan ole, että lähetyspalvelujentarjoaja tarkkailisi yksittäisiä käyttäjiä. Selvitykset auttavat meitä hyvin paljon tunnistamalla käyttäjien lukutapoja ja mahdollistaen sisällön muokkaamisen tai erilaisten käyttäjien tarpeita vastaavien sisältöjen toimittamisen. Voit vastustaa tätä seurantaa milloin tahansa klikkaamalla jokaisessa sähköpostiviestissä olevaa erillistä linkkiä tai ilmoittamalla meille asiasta jonkin toisen yhteydenottomuodon kautta. Tietoja tallennetaan niin kauan kuin jatkat uutiskirjeemme tilaajana. Kirjautumisen jälkeen tallennamme tiedot pelkästään tilastollisesti ja anonyymisti.

 

16 Evästeet

"Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneisiin. Evästeisiin voidaan tallentaa erilaisia tietoja. Evästeitä käytetään ensisijaisesti käyttäjän (tai laitteen, johon eväste tallennetaan) tietojen tallentamiseen online-tarjouksen aikana tai sen jälkeen. Väliaikaiset evästeet, eli "istuntoevästeet" tai "väliaikaiset evästeet", ovat evästeitä, jotka poistetaan sen jälkeen, kun käyttäjä poistuu verkkopalvelusta ja sulkee selaimensa. Tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa esimerkiksi ostoskorin sisältö verkkokaupassa tai kirjautumistila. Käsite "permanent" tai "persistent" tarkoittaa evästeitä, jotka tallennetaan selaimen sulkemisen jälkeenkin. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa, jos käyttäjät vierailevat siellä useiden päivien jälkeen. Samoin tällaisessa evästeessä voidaan varastoida käyttäjien kiinnostuksen aiheita, joita käytetään laajuuden mittaamiseen tai markkinointiin. "Kolmannen osapuolen evästeenä" evästeitä tarjoavat muut kuin online-tarjouksen tekijä (muita evästeitä kutsutaan "ensimmäisen osapuolen evästeiksi"). Voimme saatamme asettaa väliaikaisia ja pysyviä evästeitä ja selkeyttää asiaa tietosuojakäytäntömme yhteydessä. Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentamista tietokoneeseensa, käyttäjän on valittava sen estävä vaihtoehto selaimen järjestelmäasetuksissa. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksissa. Evästeiden poissulkeminen voi johtaa tämän online-tarjouksen toiminnallisiin rajoituksiin. Yleinen online-markkinointiin liittyvien evästeiden käytön vastustaminen useiden eri palvelujen yhteydessä, erityisesti seurannan osalta, on selostettu amerikkalaisella sivustolla http://www.aboutads.info/choices/ ja EU-sivustolla http://www.youronlinechoices.com/ Lisäksi evästeiden tallentaminen voidaan suorittaa kytkemällä ne pois selaimen asetuksissa. On huomattava, että tällöin kaikkia online-tarjouksen ominaisuuksia ei voi käyttää.

 

17 Google Analytics

Oikeutettuhin etuihimme (eli Internet-tarjouksen analysoiminen, optimointi ja taloudellinen toiminta perustuna GDPR:n 6. artikla, 1. pykälä, 1 lit. ) perustuen käytämme Google Analytics, Google LLC:n ("Google") verkkoanalysointipalvelua. Google käyttää evästeitä. Evästeiden tuottamat tiedot käyttäjien online-tarjouksen käytöstä lähetetään yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja ne tallennetaan sille. Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen kautta ja siten takaa, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google käyttää näitä tietoja meidän puolestamme arvioidakseen käyttäjiemme online-tarjouksen käyttämistä, laatiakseen raportteja online-tarjoustoimista ja tarjotakseen meille lisäpalveluja, jotka liittyvät tämän online-tarjouksen käyttöön ja internetin käyttöön. Tällöin käsitellyistä tiedoista voidaan luoda luotettavia käyttöprofiileja. Avustamme Google Analyticsia vain aktivoidun IP-anonymisoinnin kautta. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjien IP-osoitteita Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa tehdyn sopimuksen puitteissa. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Käyttäjän selaimen toimittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen antamiin tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen selaimensa asetuksilla. Käyttäjät voivat myös estää Googlen keräämästä evästeestä saadut tiedot, jotka liittyvät heidän online-tarjouksensa käyttämiseen ja näiden tietojen käsittelyyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen plug in -ohjelma, joka on saatavissa tästä linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja vastustamisvaihtoehdoista on Googlen verkkosivustoilla: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners ("Googlen tietojen toimesta tapahtuva tietojenkäsittely, kun käytät yhteistyökumppaneidemme sivustoja tai sovelluksia"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Tietojen käyttö mainostarkoituksiin"), http://www.google.de/settings/ads ("Googlen tietojen hallinnointi mainosten näyttämisen yhteydessä").

Vaihtoehtoisesti Google Analytics voi estää sinua asentamasta selaimen laajennusta, erityisesti mobiililaitteiden Internet-selaimissa, kun klikkaat seuraavaa linkkiä: Poista Google Analytics käytöstä Tämän seurauksena laitteellesi tallentuu ns. Opt-out-eväste, joka estää Google Analyticsin tietojen keräämisen, kun vierailet tällä verkkosivustolla.

 

18 Google Universal Analytics

Käytämme Google Analyticsia suunnittelussa muodossa "Universal Analytics. ”Universal Analytics” tarkoitettaa Google Analyticsin menettelyä, jossa käyttäjän analysointi suoritetaan perustuen salanimikäyttäjätunnukseen ja tällöin luodaan salanimellä oleva profiili käyttäjän tietojen käytöstä eri laitteilla (ns. ” Cross-Device-seuranta ”).

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Voidaksemme tilata tilastotietoa internetsivustomme käytöstä ja arvioida sitä verkkosivustomme optimoimiseksi, me käytämme myös Google Conversion Tracking -toimintoa. Oikeudellinen perusta näin toimimiselle on GDPR:n 6. artikla, 1 S. 1 lit. Näin Google Adwords asettaa evästeen (ks. kuva 4) tietokoneellesi, jos olet tullut verkkosivustollemme Googlen opastamana. Nämä evästeet menettävät voimassaolonsa 30 päivän jälkeen, eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tietyillä AdWords-asiakkaan sivuilla, eikä eväste ole vielä vanhentunut, Google ja asiakas voivat tunnistaa, että käyttäjä klikkasi mainosta ja ohjautui tälle sivulla. Jokainen Adwords-asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voi seurata Adwords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Conversion-evästeen avulla kerättyjä tietoja käytetään Conversion-tilastojen luomiseen AdSens-asiakkaille, jotka ovat valinneet Conversion Tracking -seurannan. AdWords-asiakkaat saavat tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat klikanneet mainosta ja jotka on ohjattu Conversion Tracking -tagilla varustetulle sivulle. He eivät kuitenkaan saa käyttäjän tunnistavia tietoja. Jos et halua osallistua Tracking-prosessiin, voit myös kieltää evästeiden asetuksen - esimerkiksi selaimen asetuksesta, joka yleensä poistaa evästeiden automaattisen asetuksen käytöstä. Voit myös poistaa Conversion Tracking -evästeet asettamalla selaimesi estämään evästeet kohdealueelta ”www.googleadservices.com”. Googlen tietosuojakäytäntöopastus koskien Conversion-Tracking-toimintoa löytyy tästä (https://services.google.com/sitestats/fi.html).

 

20 Google Maps

Sisällytämme kartat "Google Maps" -palvelusta, jonka tarjoaa Google LLC, os. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Pois käytöstä: https://adssettings.google.com/authenticated. Kun käyt verkkosivustolla, Google vastaanottaa tietoja, joita olet käyttänyt verkkosivustomme vastaavalla alasivulla. Lisäksi lähetetään erilaisia yleisiä henkilötietoja, kuten IP-osoite, pyynnön päivämäärä ja kellonaika, pyynnön sisältö, tapauksen tila, siirretyn tiedon määrä, verkkosivusto, jolta pyyntö tulee, selain, käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä, selainohjelmiston kieli ja versio, aikavyöhyke-ero verrattuna GMT-aikavyöhykkeeseen. Tämä tehdään riippumatta siitä, onko Google valmistellut käyttäjätilin, johon olet kirjautunut sisään tai jos mitään käyttäjätiliä ei ole. Kun olet kirjautunut sisään Googleen, tietosi lähetetään suoraan tilillesi. Jos et halua liittyä profiiliisi Googlessa, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivointia. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileina ja käyttää niitä mainontaa, markkinatutkimuksiin ja/tai verkkosivustonsa tarpeita vastaavaan suunnitteluun. Tällainen arviointi toteutetaan erityisesti (ei-kirjautuneiden käyttäjien kohdalla) tarjontaan perustuvan mainonnan tuottamiseksi ja tiedottamaan muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toiminnastasi verkkosivuillamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, ja silloin sinun on otettava yhteyttä Googlen tässä asiassa.

 

21 Online-läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Ylläpidämme online-läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa ja alustoissa, jotta voisimme kommunikoida siellä toimivien asiakkaiden, asioista kiinnostuneiden ja käyttäjien kanssa sekä ilmoittaa heille palveluistamme. Kun otat yhteyttä kyseisiin verkostoihin ja alustoihin, kulloisenkin omistajan käyttöehdot ja tietojenkäsittelyohjeet ovat voimassa. Ellei tietosuojakäytännössä toisin mainita, käsittelemme käyttäjien tietoja niin kauan kuin he kommunikoivat kanssamme sosiaalisten verkostojen ja alustojen kautta, esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita verkossa olevalle henkilölle tai lähettämällä meille viestejä.

 

22 Kolmansien osapuolten palveluiden ja sisällön integrointi

Verkkokaupassamme huolehdimme oikeutetuista eduistamme (eli kiinnostuksemme Internet-tarjouksemme analysoinnista, optimoinnista ja taloudellisesta toiminnasta siten kuin GDPR:n 6. artiklan 6. pykälässä todetaan, liittyen kolmansien osapuolten sisältöön tai palvelutarjontaan sisältyvään sisältöön ja palveluihin, mm. videot tai fontit (yhdessä näistä käytetään nimitystä "Sisältö"). Tämä edellyttää aina, että tämän Sisällön kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat näkevät käyttäjien IP-osoitteet, koska he eivät voi lähettää Sisältöä selaimelle ilman IP-osoitetta. IP-osoite vaaditaan tämän Sisällön esittämiseen. Pyrimme käyttämään vain Sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta pelkästään Sisällön toimittamiseen. Kolmannet osapuolet voivat myös käyttää nk. pikselitunnuksia (näkymättömiä grafiikoita, joita kutsutaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteita voidaan käyttää arvioimaan tietoja, kuten kävijäliikennettä tämän sivuston sivuilla. Salanimellä varustetut tiedot voidaan tallentaa evästeisiin käyttäjän laitteeseen ja muiden teknisten tietojen mukana selaimeen ja käyttöjärjestelmään, viittaussivustoille, vierailuun käytetty aika ja lisätietoja online-tarjouksemme käyttämisestä sekä vastaavien tietojen yhdistämiseen muista lähteistä.

 

23 Google-fontit

Käytämme palveluntarjoajan Google LLC:n, os. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, fontteja (jäljempänä "Google-fontit"). Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Pois käytöstä: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Olemme ottaneet mukaan videoita palveluntarjoajan Google LLC:n, os. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ”YouTube” -alustalta. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Pois käytöstä: https://adssettings.google.com/authenticated. Kun käyt verkkosivustolla, Google vastaanottaa tietoja, joita olet käyttänyt verkkosivustomme vastaavalla alasivulla. Lisäksi lähetetään erilaisia yleisiä henkilötietoja, kuten IP-osoite, pyynnön päivämäärä ja kellonaika, pyynnön sisältö, tapauksen tila, siirretyn tiedon määrä, verkkosivusto, jolta pyyntö tulee, selain, käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä, selainohjelmiston kieli ja versio, aikavyöhyke-ero verrattuna GMT-aikavyöhykkeeseen. Tämä tehdään riippumatta siitä, onko Google valmistellut käyttäjätilin, johon olet kirjautunut sisään tai jos mitään käyttäjätiliä ei ole. Kun olet kirjautunut sisään Googleen, tietosi lähetetään suoraan tilillesi. Jos et halua liittyä YouTube:een profiiliisi kautta, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivointia. Google tallentaa tietosi käyttöprofiilina ja käyttää niitä mainontaa, markkinatutkimuksiin ja/tai verkkosivustonsa tarpeita vastaavaan suunnitteluun. Tällainen arviointi toteutetaan erityisesti (ei-kirjautuneiden käyttäjien kohdalla) tarjontaan perustuvan mainonnan tuottamiseksi ja tiedottamaan muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toiminnastasi verkkosivuillamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, ja sinun on otettava yhteyttä Googlen tässä asiassa.

 

25 Kolmansien osapuolten palveluiden ja sisällön integrointi

Verkkokaupassamme huolehdimme oikeutetuista eduistamme (eli kiinnostuksemme Internet-tarjouksemme analysoinnista, optimoinnista ja taloudellisesta toiminnasta siten kuin GDPR:n 6. artiklan 6. pykälässä todetaan, sosiaalisen verkoston facebook.com -verkkosivuston sosiaaliset plug-in-laajennukset (jäljempänä "Plugins"), jota ylläpitää Facebook Ireland Ltd., os. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä "Facebook"). Plug in -ohjelmat voivat esittää vuorovaikutuselementtejä tai sisältöä (esim. videoita, grafiikkaa tai tekstisisältöä), ja ne ovat tunnistettavissa yhdestä Facebook-logosta (valkoinen "f" sinisellä laatalla, termit "Tykkää", "Tykkään" tai "Peukku" -merkki ) tai ne on merkitty lisäyksellä "Facebook Social Plugin". Facebookin sosiaalisisten plug in -ohjelmien luetteloa ja ulkoasua voi tarkastalle tässä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook on sertifoitu Privacy-Shield -ohjelman kautta ja siten takaa että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Kun käyttäjä hakee kyseisen online-tarjouksen ominaisuutta, joka sisältää tällaisen plug in-ohjelman, laite muodostaa suoran yhteyden Facebook-palvelimiin. Facebookin kautta lähetetään plug in -ohjelman sisältö suoraan käyttäjän laitteeseen ja kytkentä verkko-tarjoukseen. Tällöin käsitellyistä tiedoista voidaan luoda käyttäjistä luotettavia käyttöprofiileja. Meillä ei siis ole vaikutusta siihen tietomäärään, jonka Facebook kerää tämän plug-in-laajennuksen avulla ja ilmoittaa käyttäjille. Integroimalla laajennuksia Facebook vastaanottaa tiedot, joita käyttäjä on käyttänyt vastaavan online-tarjouksen sivulla. Jos käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi määrittää vierailun Facebook-tiliinsä. Jos käyttäjät käyttävät vuorovaikutusta plug in -ohjelmien kanssa, esimerkiksi painamalla Tykkää-painiketta tai jättämällä kommentin, tiedot lähetetään laitteeltasi suoraan Facebookiin ja tallennetaan sinne. Jos käyttäjä ei ole jäsenenä Facebookissa, on edelleen mahdollista, että Facebook tuo ja tallentaa hänen IP-osoitteensa. Facebookin mukaan Saksassa vain nimetön IP-osoite tallennetaan. Facebookin tietojenkeruun tarkoitus ja laajuus sekä tietojen jatkokäsittely ja käyttö Facebookin kautta sekä niihin liittyvät oikeudet ja asetusmahdollisuudet käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jos käyttäjä on Facebook-jäsen eikä halua Facebookin keräävän tietoja hänestä tämän online-tarjouksen kautta ja liittää ko. tiedot hänen Facebook:iin tallennettuihin jäsentietoihinsä, hänen on kirjauduttava ulos Facebook:ista ja poistettava evästeenä ennen kuin hän ryhtyy käyttämään online-tarjoustamme. Muut asetukset ja tietojen käyttämisen kieltäminen myynninedistämistarkoituksiin on mahdollisia Facebook:in profiiliasetuksissa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads tai Yhdysvalloissa http://www.aboutads.info/choices/ tai EU:ssa http://www.youronlinechoices.com/. Asetukset ovat alustasta riippumattomia, eli ne on hyväksytty kaikille laitteille, kuten pöytätietokoneille tai mobiililaitteille.

 

26 Yleistä Instagram-, Xing-, LinkedIn-tietoa

Instagram:issa, Xing:issa ja LinkedIn:issä käytämme sosiaalisen median plug in -ohjelmia. Tässä käytetään yleensä nk. kahden klikkauksen ratkaisua. Toisin sanoen, kun käyt sivustollamme, lähtökohtaisesti mitään henkilökohtaisia tietoja ei siirretä plug in -ohjelmien tarjoajille. Plug in -ohjelmien palveluntarjoaja on tunnistettavissa laatikossa olevasta merkistä ensimmäisen kirjaimen tai logon yläpuolella. Sinulle tarjoutuu mahdollisuus olla suoraan yhteydessä plug in -ohjelman tarjoajaan painiketta painamalla. Jos klikkaat korostettua kenttää ja aktivoit sen, plug in -ohjelman palveluntarjoaja saa tiedon, että olet käyttänyt online-tarjouksemme vastaavaa verkkosivustoa. Tarvittaessa Saksan asianomaisen palveluntarjoajan mukaan IP-osoitteesi anonymisoidaan välittömästi tiedon keräämisen jälkeen. Aktivoimalla plug in -ohjelman henkilötietosi siirtyvät tietylle plug in -ohjelman palveluntarjoajalle ja ne tallennetaan sinne (USA:n tarjoajien ollessa kyseessä tiedot tallennetaan Yhdysvalloissa). Koska plug in -ohjelman palveluntarjoaja suorittaa tietojen keräämisen etenkin evästeiden kautta, suosittelemme että poistat kaikki evästeet selaimesi suojausasetuksen avulla ennen kuin klikkaat harmaata laatikkoa. Huomautamme, että me emme voi vaikuttaa kerättyihin tietoihin ja tietojenkäsittelytoimiin, emmekä tiedä tiedonkeruuympäristöstä, käsittelyn tarkoituksen tai säilytysajoista. Meillä ei myöskään ole tietoa siitä, miten plug in -ohjelman tarjoajien keräämät tiedot voitaisiin poistaa. Voidaan olettaa, että plug in -ohjelman palveluntarjoajat tallentavat sinusta kerätyt tiedot käyttöprofiileina ja tarvittaessa käyttävät niitä mainonnan, markkinatutkimusten ja/tai räätälöityjen verkkosivustojen suunnitteluun. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien muodostamista ottamalla yhteyttä kyseiseen plug in -ohjelman palveluntarjoajaan käyttääksesi tätä oikeuttasi. Plug in -ohjelmien osalta tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen ja muiden käyttäjien kanssa, jotta voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä sivustostamme sinulle mielenkiintoisemman . Plug in -ohjelmiin liittyvä oikeusperusta on esitetty GDPR:n 6. artiklan 1. pykälässä, 1 S. 1 lit. Tiedonsiirto tapahtuu riippumatta siitä, onko sinulla tili plug in -ohjelman palveluntarjoajan järjestelmässä ja että olet kirjautunut sinne. Jos olet kirjautunut sisään plug in -ohjelman palveluntarjoajan järjestelmään, meiltä kerätyt tiedot annetaan suoraan nykyiselle tilille plug in -ohjelman palveluntarjoajan järjestelmässä. Jos painat aktivoitua painiketta ja jos esimerkiksi linkityt sivustolle, plug in -ohjelman palveluntarjoaja tallentaa nämä tiedot myös käyttäjätilillesi ja jakaa ne julkisesti yhteyshenkilöidesi kanssa. Suosittelemme, että kirjaudut ulos säännöllisesti sosiaalisen verkon käytön jälkeen, erityisesti ennen painikkeen aktivoimista, koska tämä estää profiiliisi yhdistämisen plug in -ohjelman palveluntarjoajaan.

 

27 Instagram

Online-tarjouksissamme voi olla Instagram Inc.:n tarjoamaa Instagram-palvelun toimintoa ja sisältöä, Instagram Inc., os. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Tähän voi sisältyä mm. kuvien, videoiden tai tekstien ja painikkeiden sisältöä, jonka suhteen käyttäjät voivat ilmaista suostumuksensa koskien sisältöä, sisällön tekijöitä tai meidän osuuksiemme tilaamista. Jos käyttäjät ovat Instagram-alustan jäseniä, Instagram voi määrittää edellä mainitun sisällön ja toimintojen esittämisen siellä olevien käyttäjien profiileissa. Instagram:in tietosuojalausunto: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

Online-palvelumme voi sisältää toimintoja ja sisältöä, jotka ovat peräisin Xing-palvelusta, ja palveluntarjoajana on XING AG, os. Dammtorstraße 29-32, 20354 Hampuri, Saksa. Tähän voi sisältyä mm. kuvien, videoiden tai tekstien ja painikkeiden sisältöä, jonka suhteen käyttäjät voivat ilmaista suostumuksensa koskien sisältöä, sisällön tekijöitä tai meidän osuuksiemme tilaamista. Jos käyttäjät ovat Xing-alustan jäseniä, Xing voi määrittää edellä mainitun sisällön ja toimintojen esittämisen siellä olevien käyttäjien profiileissa. Xing:in tietosuojalausunto: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

Online-palvelumme voi sisältää toimintoja ja sisältöä, jotka ovat peräisin LinkedIn-palvelusta, jota tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, os. Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. Tämä voi sisältää esimerkiksi sisältöä, kuten kuvia, videoita tai tekstiä ja painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa sisältöä tästä online-tarjouksesta LinkedIn:issä. Jos käyttäjät ovat LinkedIn-alustan jäseniä, LinkedIn voi määrittää edellä mainitun sisällön ja toimintojen esittämisen siellä olevien käyttäjien profiileissa. LinkedIn:in tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn on sertifoitu Privacy-Shield -ohjelman kautta ja siten takaa että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Pois käytöstä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tietosuojakäytännön muutokset ja päivitykset
Pyydämme sinua säännöllisesti kertaamaan tietosuojakäytäntömme sisältöä. Tietosuojakäytäntöä muutetaan heti, kun muutokset tietojenkäsittelyssä edellyttävät sitä. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät jotain toimenpiteitä sinulta (esim. suostumusta) tai muuta yksittäistä ilmoitusta.
scroll top