Menu

HENKILÖTIETOSUOJAILMOITUS

Henkilötietosuojailmoitus kotisivun käyttöoikeuteen liittyen

Kiitos verkkosivustoamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta. Pidämme yksityisyytesi suojaamista erittäin tärkeänä asiana. Alla kerromme yksityiskohtaisesti tietojesi käsittelystä.
 

1 Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö kertoo henkilötietojen käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoituksen (jäljempänä "Tiedot") liittyen online-tarjoukseemme ja siihen liittyviin verkkosivustoihin, toimintoihin ja sisältöihin sekä ulkoiseen online-läsnäoloon liittyen, kuten esim. some-profiileihin (jäljempänä yhteisesti "Online-tarjous"). Lisäksi tässä kuvaillaan tiedonkeruumme yleisiä periaatteita. Käytettyihin termeihin liittyen, kuten "Käsittely" tai "Rekisterinpitäjä", viitataan Yleisen tietosuojadirektiivin (GDPR) 4. artiklan määritelmiin. Tämä henkilötietosuojailmoitus menee yleisen henkilötietosuojailmoituksemme edelle (pakolliset tiedot vastaavat 12. artiklaa ja sitä seuraavia artikloja). Sikäli kuin tässä henkilötietosuojailmoituksessa ei ole säädetty kotisivun käytöstä, sovelletaan yleisen henkilötietosuojailmoituksen vastaavia sääntöjä.

 

2 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä siten kuin GDPR:n 4. artiklan 7. pykälässä asiakirjassa EU:
n yleinen tietosuojadirektiivi (lyh. GDPR) määrätään on DESOI GmbH, os.
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (katso yhteystiedot).

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Yhteystiedot (yritys)
Yritys: BerIsDa GmbH
Osoite: Rangstraße 9 
36037 Fulda
Puhelin: +49 / 661 29 69 80 90
Sähköposti: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Periaatteessa keräämme ja käytämme käyttäjien henkilötietoja vain siltä osin kuin on kyse toimivan sivuston ja sisällön ja palveluiden tarjoamisesta. Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeukset koskevat tapauksia, joissa ennakkohyväksyntää ei voida saada asioista ja tietojen käsittely on lakisääteistä.

 

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Sikäli kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, 6. artikla, 6. pykälä, 1 alakohta, EU:n yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR), on henkilötietojen käsittelyllä oikeudellinen perusta. Sellaisten henkilötietojen kerääminen, jotka ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, johon rekisteröity on osapuoli, on GDPR:n 6. artiklassa, 1. pykälässa 1 lit. b oikeudellinen perusta. Tämä pätee myös käsittelyyn, jota tarvitaan ennen sopimuksen tekemistä. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätön yrityksemme lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, toimii GDPR:n 6. Artikla, 1 lit. b oikeusperustana. Tapauksessa, jossa rekisteröidyn tai minkä tahansa muun luonnollisen henkilön olennaiset edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, toimii GDPR:n 6. Artikla, 1 lit. b oikeusperustana. Mikäli käsittely on oikeutettu yhtiömme tai kolmannen osapuolen kannalta ja käsittely ei loukkaa asianomaisen etuja, oikeuksia ja perusvapauksia, sovelletaan GDPR:n 6. artiklaa, 1 lit. käsittelyn oikeudellisena perustana.

 

5 Hosting ja sähköpostien lähettäminen

Käyttämämme hosting-palvelut on suunniteltu tarjoamaan seuraavia palveluita: infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennus- ja tietokantapalveluja, sähköpostipalveluja, tietoturva- ja teknisiä ylläpitopalveluja, joihin tämä online-palvelu pyrkii. Tässä me tai hosing-palveluntarjoajamme käsittelemme tämän online-tarjouksen asiakkaiden, asianomaisten osapuolten ja vierailijoiden yhteystietoja, sisältötietoja, sopimustietoja, käyttötietoja, sisältö- ja tiedonsiirtotietoja perustuen oikeudellisiin etuihin liittyen tämän verkko-tarjouksen tehokkaaseen ja turvalliseen tarjoamiseen noudattaen GDPR:n 6. Artiklaa, 1 lit., 28. Artiklaa (Käsittelysopimuksen päättyminen).

 

6 Käyttöoikeustietojen ja lokitiedostojen kerääminen

Me tai hosting-palveluntarjoaja, perustuen oikeutettuihin etuihimme noudattaen GDPR:n 6. artiklaa, 1. pykälää, keräämme tiedot jokaisesta palvelimesta, joihin tämä palvelu ulottuu (nk. palvelinlokitiedostot). Käyttötiedot sisältävät haetun verkkosivun, tiedoston, päivämäärän ja kellonajan, siirrettävän tiedon määrän, tiedon onnistuneesta hausta, selainta ja versiota koskevan viestin, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaavan URL-osoitteen (aiemman vierailun), IP-osoitteen ja pyydetyn palveluntarjoajan. Logfile-tiedot tallennetaan turvallisuussyistä (esim. rikollisten tai vilpillisten toimintojen selvittämiseksi) enintään 7 päivän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Tiedot, joiden edelleen säilyttäminen on tarpeen todisteina, on säilytettävä kunnes tapauksen lopullinen selvitys on tapahtuu.

 

7 Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja ja tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja jäljennöstä GDPR:n 15. artiklan mukaisesti. Perustuen GDPR:n 16. artiklaan, sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevia tietoja tai korjauttaa virheellisiä tietoja, jotka koskevat sinua. GDPR:n 17. artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että asiaankuuluvat tiedot poistetaan välittömästi tai vaihtoehtoisesti tietojenkäsittelyä rajoitetaan GDPR:n 18. artiklan mukaisesti. Sinulla on oikeus vaatia, että tiedot, jotka olet toimittanut meille GDPR:n 20. artiklan mukaisesti säilytetään ja lähetetään muille vastuullisille henkilöille. Sinulla on edelleen GDPR:n 77. artiklaan perustuva oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

8 Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja tämä oikeus perustuu GDPR:n 7. artiklan 3. pykälään ja se vaikuttaa tulevaisuuteen.

 

9 Vastustamisoikeus

Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällainen peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyn hyväksyttävyyteen sen jälkeen, kun olet antanut sen meille. Sikäli kuin perustelemme henkilötietojesi käsittelyä etujen vertailulla, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Näin on silloin, jos käsittely ei ole välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen kannalta, joka ilmenee tätä tietosuojakäytäntöä kuvailtaessa. Tällaisessa peruuttamistapauksessa pyydämme sinua esittämään perustelut sille, miksi meidän ei pitäisi käsitellä henkilötietojasi siten kuin olemme niitä käsitelleet. Perustellun vastustuksen tapauksessa tarkastelemme tilannetta ja joko lopetamme tietojenkäsittelyn tai sovittelemme sen tai osoitamme sinulle pakottavat oikeutetut syyt, joiden vuoksi jatkamme käsittelyä. Voit tietenkin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainos- ja tietoanalysointitarkoituksiin milloin tahansa. Ilmoita mainoskäyttöä koskeva vastustuksesi suoraan edellä mainitulle vastuuhenkilölle.

 

10 Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan 17. ja 18. artiklan mukaisesti. Jollei näissä tietosuojaperiaatteissa nimenomaisesti muuta mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseensa ja poistaminen ei ole ristiriidassa minkään lakisääteisen säilytysvaatimuksen kanssa. Ellei tietoja poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisiin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että pääsy tietoihin on estetty eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, joita on säilytettävä kaupallisista tai verotuksellisista syistä. Saksan lainsäädännön mukaan säilytys koskee erityisesti 6 vuoden ajanjaksoa perustana § 257, pykälä 1 HGB (kaupankäyntikirjat, vaihto-omaisuus, avaava tase, tilinpäätös, kauppakirjat, kirjanpitoasiakirjat jne.) sekä 10 vuoden jaksoa perustana § 147, pykälä 1 AO (kirjat, kirjanpito, hallinnointiraportit, kirjanpitoasiakirjat, kauppa- ja liikeosoitteet, verotusasiakirjat jne.)

 

11 Verkkokauppa

Jos haluat tilata jotain verkkokaupastamme, sopimuksen tekeminen ja henkilötietojen antaminen on välttämätöntä, koska tarvitsemme niitä tilauksesi käsittelyyn. Sopimusten toteuttamiseen tarvittavat pakolliset tiedot voidaan merkitä erikseen, muut tiedot ovat valinnaisia. Käsittelemme antamasi tiedot toteuttaaksemme tilauksesi. Tätä varten saatamme siirtää maksutiedot käyttämällemme pankille. Oikeudellinen perusta näin toimimiselle on GDPR:n 6. artikla, 6. pykälä 1 S. 1 lit. b. Voit halutessasi luoda asiakastilin, jonka kautta voimme tallentaa tietosi myöhempiä ostoksia varten. Jos luot tilin kohdassa "Mein Konto" (Tilini), antamasi tiedot tallennetaan siten, että ne ovat peruutettavissa. Kaikki muut tiedot, myös käyttäjätilisi, voidaan aina poistaa asiakasalueella. Voimme myös käsitellä antamiasi tietoja ilmoittaaksemme sinulle muista mielenkiintoisista portfoliomme tuotteista tai lähettää sinulle teknisiä tietoja sähköpostitse. Kaupallisten ja verosäännösten vuoksi velvollisuutemme on tallentaa osoitteesi, maksu- ja tilaustietosi kymmeneksi vuodeksi. Kuitenkin kahden vuoden kuluttua rajoitamme tietojesi käsittelyä, eli tietojasi käytetään vain lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jotta luvaton pääsy henkilötietoihin ja erityisesti taloudellisiin tietoihin voitaisiin estää kolmansien osapuolten taholta, tilausprosessi salataan TLS-tekniikan avulla.

 

12 SSL-salaus

Tämä sivusto käyttää turvallisuussyistä SSL-salausta ja suojaa arkaluonteisen sisällön lähettämisen, kuten pyyntöjen lähettämisen, joita lähetät meille sivuston ylläpitäjänä. Voit tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoitemerkki muuttuu muodosta"http: //" muotoon "https: //" ja lukkosymboli ilmestyy selaimen riville. Jos SSL-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

 

13 Tiedote

Seuraavilla ilmoituksilla kerromme uutiskirjeemme sisällöstä sekä rekisteröinti-, lähetys- ja tilastollisista arviointimenettelyistä sekä vastustamisoikeudestasi. Tilaamalla uutiskirjeemme ilmoitat hyväksyväsi vastaanottamisen ja kuvatut toimenpiteet. Uutiskirjeemme sisältö: Lähetämme uutiskirjeemme, sähköpostiviestejä ja muita sähköisiä mainostietoja (jäljempänä " uutiskirjeemme") vain vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Sikäli kuin uutiskirjeemme sisältö on konkreettisesti kuvattu, niillä on merkitystä suostumuksensa antaneille käyttäjille. Yleisesti ottaen uutiskirjeemme sisältää tietoja palveluistamme ja meistä. Double-Opt-In ja kirjautuminen: Ilmoittautuminen uutiskirjeemme saajaksi tapahtuu nk. Double-opt-in-menettelyssä. Tämä tarkoittaa että saat kirjautumisen jälkeen sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tämä vahvistus on välttämätön toimenpide, jonka tarkoituksena on estää rekisteröityminen jonkun toisen henkilön sähköpostiosoitteella. Uutiskirjeemme tilaajaksi rekisteröityminen kirjataan, jotta rekisteröintimenettely voidaan todistaa tapahtuneen lain vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy kirjautumis- ja vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentaminen kuten myös muutokset palveluntarjoajallesi tallennettuihin tietoihin kirjataan. Ilmoittautumistiedot: Uutiskirjeemme tilaukseen riittää sähköpostiosoitteesi. Vaihtoehtoisesti voimme pyytää sinua antamaan nimen henkilökohtaiseksi osoitteeksi uutiskirjettämme varten. Uutiskirjeemme lähettäminen ja siihen liittyvän onnistumisen mittaus perustuvat vastaanottajan suostumukseen perustana GDPR:n 6. artikla, 6 pykälä. 1 lit. a, ja 7. artikla. Rekisteröintiprosessin kirjaaminen on seurausta meidän oikeutettuihin intresseihimme, jotka perustuvat GDPR:n 6. artiklan 6. pykälään 1 lit. Tavoitteenamme on käyttäjäystävällinen ja turvallinen uutiskirje järjestelmä, joka palvelee sekä liike-elämän etuja että käyttäjien odotuksia ja antaa meille myös mahdollisuuden todistaa suostumuksesi. Päättäminen peruuttaminen - Voit peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen milloin tahansa eli peruuttaa suostumuksesi. Linkki uutiskirjeemme peruuttamiseen löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta. Voimme tallentaa lähetetyt sähköpostiosoitteet korkeintaan kolmen vuoden ajan perusteltujen etujen perusteella ennen niiden poistamista uutiskirjeemme lähettämiseksi, jotta voimme osoittaa etukäteen annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen torjumiseen liittyviin tarkoituksiin. Yksittäinen peruuttamispyyntö on mahdollista milloin tahansa edellyttäen, että samanaikaisesti luvan aikaisempi olemassaolo tulee vahvistetuksi. Kaikki uutiskirjeemme tiedot tallennetaan suojattuihin palvelimiin Saksassa. Palveluntarjoaja käyttää sertifioituja datakeskuksia ja kaksinkertaisesti redundanoituja tietojen varmuuskopioita. Uutiskirjeistämme huolehtivalla edustajalla on sopimus tilaustietojen käsittelystä.

 

14 Uutiskirje – Lähetyspalveluntarjoaja

Uutiskirjeemme lähettäminen tapahtuu mailingwork GmbH -yhtiön postituspalveluna. Lähetyspalveluntarjoajan henkilötietojensuojauskäytäntö on luettavissa tässä: https://mailingwork.de/datenschutz. Lähetyspalveluntarjoajan toiminta perustuu oikeudellisiin etuihimme, joista määrätään GDPR:n 6. artiklan 6. pykälässä 1 lit. ja käsittelysopimuksessa, joka perustuu GDPR:n 28. artiklaan, 3 s. Lähetyspalvelujen tarjoaja voi käyttää vastaanottajan tietoja anonyymissä muodossa, toisin sanoen ilman käyttäjän osoittamista, ja optimoimalla tai parantamalla omaa palveluaan esim. lähetysten tekniseksi optimoimiseksi ja uutiskirjeemme esittämiseksi tai tilastointotarkoituksiin. Lähetyspalveluntarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeemme vastaanottajien tietoja ilmoittaakseen heille itsestään tai luovuttaakseen heidän tietoja kolmansille osapuolille.

 

15 Uutiskirje – Menestyksen mittaus

Uutiskirjeeseemme sisältyy ns. "Web beacon" eli pikselin kokoinen tiedosto, joka haetaan palvelimeltamme, tai (jos käytämme lähetyspalveluntarjoajaa) lähetyspalveluntarjoajan palvelimelta. Osana tätä toimeksiantoa kerätään teknisiä tietoja, kuten selaimen ja järjestelmän tietoja sekä IP-osoitteesi ja haun kesto. Näillä tiedoilla parannetaan palveluiden teknistä suorituskykyä määritysten tai kohderyhmien ja lukutapojen perusteella ja sijaintipaikan perusteella (joka voidaan määrittää IP-osoitteella) tai käyttöaikojen perusteella. Tilastokyselyihin kuuluu myös selvittää, avataanko Uutiskirjeemme, milloin ne avataan ja mitä linkkejä lukijat klikkaavat. Teknisistä syistä johtuen nämä tiedot voidaan selvittää jopa yksittäisen uutiskirjeemme osalta. Tavoitteemme ei kuitenkaan ole, että lähetyspalvelujentarjoaja tarkkailisi yksittäisiä käyttäjiä. Selvitykset auttavat meitä hyvin paljon tunnistamalla käyttäjien lukutapoja ja mahdollistaen sisällön muokkaamisen tai erilaisten käyttäjien tarpeita vastaavien sisältöjen toimittamisen. Voit vastustaa tätä seurantaa milloin tahansa klikkaamalla jokaisessa sähköpostiviestissä olevaa erillistä linkkiä tai ilmoittamalla meille asiasta jonkin toisen yhteydenottomuodon kautta. Tietoja tallennetaan niin kauan kuin jatkat uutiskirjeemme tilaajana. Kirjautumisen jälkeen tallennamme tiedot pelkästään tilastollisesti ja anonyymisti.

 

16 Evästeet

"Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneisiin. Evästeisiin voidaan tallentaa erilaisia tietoja. Evästeitä käytetään ensisijaisesti käyttäjän (tai laitteen, johon eväste tallennetaan) tietojen tallentamiseen online-tarjouksen aikana tai sen jälkeen. Väliaikaiset evästeet, eli "istuntoevästeet" tai "väliaikaiset evästeet", ovat evästeitä, jotka poistetaan sen jälkeen, kun käyttäjä poistuu verkkopalvelusta ja sulkee selaimensa. Tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa esimerkiksi ostoskorin sisältö verkkokaupassa tai kirjautumistila. Käsite "permanent" tai "persistent" tarkoittaa evästeitä, jotka tallennetaan selaimen sulkemisen jälkeenkin. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa, jos käyttäjät vierailevat siellä useiden päivien jälkeen. Samoin tällaisessa evästeessä voidaan varastoida käyttäjien kiinnostuksen aiheita, joita käytetään laajuuden mittaamiseen tai markkinointiin. "Kolmannen osapuolen evästeenä" evästeitä tarjoavat muut kuin online-tarjouksen tekijä (muita evästeitä kutsutaan "ensimmäisen osapuolen evästeiksi"). Voimme saatamme asettaa väliaikaisia ja pysyviä evästeitä ja selkeyttää asiaa tietosuojakäytäntömme yhteydessä. Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentamista tietokoneeseensa, käyttäjän on valittava sen estävä vaihtoehto selaimen järjestelmäasetuksissa. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksissa. Evästeiden poissulkeminen voi johtaa tämän online-tarjouksen toiminnallisiin rajoituksiin. Yleinen online-markkinointiin liittyvien evästeiden käytön vastustaminen useiden eri palvelujen yhteydessä, erityisesti seurannan osalta, on selostettu amerikkalaisella sivustolla http://www.aboutads.info/choices/ ja EU-sivustolla http://www.youronlinechoices.com/ Lisäksi evästeiden tallentaminen voidaan suorittaa kytkemällä ne pois selaimen asetuksissa. On huomattava, että tällöin kaikkia online-tarjouksen ominaisuuksia ei voi käyttää.

 

17 Google Analytics

1. Tietojenkäsittelyn määritelmä ja laajuus
Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalyysipalvelu Google Analyticsin toimintoja. Palvelun tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ireland Limited on Yhdysvaltoihin sijoittautuneen Google LLC:n tytäryhtiö.
Google Analyticsin avulla sivuston ylläpitäjä voi analysoida sivuston vierailijoiden käyttäytymistä. Sitä varten sivuston ylläpitäjälle kerätään erilaisia käyttötietoja, kuten sivustovierailujen lukumäärä, niiden kesto, vierailijoiden käyttöjärjestelmät ja heidän sijaintinsa. Seuraavia henkilötietoja voidaan kerätä ja arvioida: käyttäjätoiminta, laite- ja selaintiedot (esim. IP-osoite), tiedot näytetyistä mainoksista (klikkausprosentit) ja tiedot mainoskumppaneilta. Google voi tarvittaessa koostaa tiedoista profiilin, joka edustaa käyttäjää tai hänen selaamiseen käyttämäänsä laitetta.
Google Analytics käyttää evästeitä ja muita selainteknologioita, joiden avulla käyttäjän voi tunnistaa analysointia varten. Näitä tietoja käytetään muun muassa verkkosivuston toiminnasta tehtävien raporttien laatimiseen. Tiedot, jotka Google kerää tämän verkkosivuston käytöstä, siirretään pääsääntöisesti tallennettavaksi Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle. Google välittää tietosi myös Googlen osakkuusyhtiöille ja muille kumppaneille.
Henkilötietoja käsitellään myös suojaamattomassa kolmannessa maassa. Yhdysvalloissa ei ole GDPR:n vaatimuksiin verrattavaa tietosuojan tasoa. Lisätietoja lähettämisestä suojaamattomaan kolmanteen maahan on näissä tietosuojatiedoissa kohdassa ”I. Yleistä tietojenkäsittelystä – 4. Tietojen siirto suojaamattomiin kolmansiin maihin”.

IP-osoitteen anonymisointi (Google Analytics 4)
Käytämme tällä sivustolla Google Analytics 4:ää. IP-osoitteesi anonymisoidaan automaattisesti. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön arviointiin ja raporttien laatimiseen toiminnasta sekä tarjoaa sivuston ylläpitäjälle muita sivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsin selaimeltasi saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

IP-osoitteen anonymisointi (Google Analytics Universal)
Olemme aktivoineet tällä sivustolla IP-osoitteen anonymisointitoiminnon. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää IP-osoitettasi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa tehdyn sopimuksen puitteissa ennen kuin se lähetetään Yhdysvaltoihin. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön arviointiin ja raporttien laatimiseen toiminnasta sekä tarjoaa sivuston ylläpitäjälle muita sivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsin selaimeltasi saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Tätä analyysityökalua käytetään suostumuksesi perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 kappaleen a alakohdan mukaisesti ja kaikkeen siirtoon kolmanteen maahan GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Tietojen tallentaminen päätelaitteellesi tapahtuu tietoliikenteen ja viestintäpalvelujen tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Google Analyticsin käyttö sivustollamme palvelee sivustomme vierailijoiden käyttäytymisen analysointia, jotta voimme optimoida ja esitellä sekä sivustotarjontamme että mainontamme.

4. Datasäilytyksen kesto, mahdollisuus kieltämiseen ja poistamiseen
Kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes poistat itse Google Analyticsin asettamat evästeet tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei ole enää voimassa. Käyttäjänä sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojan suostumusilmoitus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa kohdassa [sormenjälkimerkki verkkosivun vasemmassa reunassa]. Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen säilytysaikaan, vaan Google Ireland Limited määrittää sen. Googlen käyttäjä- ja tapahtumatasolla tallentama data, joka on linkitetty evästeisiin, käyttäjätunnuksiin tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeisiin, Androidin mainostunnukseen), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Löydät tarkemmat tiedot tästä linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fi
Sivuston vierailijoille, jotka eivät halua tietojaan käytettävän Google Analyticsissa, Google on kehittänyt selaimen lisäosan Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Seuraavan linkin alta voit ladata ja asentaa saatavilla olevan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi
Lisätietoja Google Analyticsin käyttäjien tietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
Lisätietoa tietosuojasta on myös Google Analyticsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

5. Sopimuksen tekeminen tilauksen käsittelystä
Olemme tehneet sopimuksen tilauksen käsittelystä GOOGLEn kanssa. Tämä on tietosuojalain edellyttämä sopimus, joka varmistaa, että GOOGLE käsittelee sivustomme vierailijoiden henkilötietoja vain ohjeidemme ja tietosuojamääräysten (GDPR, BDSG jne.) mukaisesti.

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Tämä verkkosivusto käyttää Googlen korversioseurantateknologiaa. Palvelun tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.
Googlen konversioseurannan avulla Google ja me voimme seurata, onko käyttäjä tehnyt sivustollamme tiettyjä toimintoja. Voimme esimerkiksi määrittää, kuinka usein mitäkin painikkeita napsautetaan sekä mitä tuotteita katsellaan tai ostetaan erityisen usein. Näitä tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen. Selvitämme, kuinka moni käyttäjä napsauttaa ilmoituksiamme ja mitä toimintoja he tekevät. Emme saa mitään tietoja, joista voisimme tunnistaa henkilön. Google itse käyttää tunnistamiseen evästeitä tai vastaavia teknologioita.
Käytämme Googlen konversioseurantaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien tekemiä toimintoja, jotta se voisi optimoida sivustotarjontansa ja mainontansa. Jos vastaava suostumus on jo pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Suostumuksen voi perua milloin tahansa. Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 

19 Google Maps

Upotamme sivustollemme "Google Maps" -palvelun karttoja, jotka tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Käytämme Google Mapsiä, koska haluamme tuoda verkkotarjontamme esille houkuttelevalla tavalla ja tarjota mahdollisuuden löytää verkkosivustollamme mainittuja paikkoja helposti. Se on oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos vastaava suostumus on jo pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Suostumuksen voi perua milloin tahansa.
Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Pois käytöstä: https://adssettings.google.com/authenticated. Kun käyt verkkosivustolla, Google vastaanottaa tietoja, joita olet käyttänyt verkkosivustomme vastaavalla alasivulla. Lisäksi lähetetään erilaisia yleisiä henkilötietoja, kuten IP-osoite, pyynnön päivämäärä ja kellonaika, pyynnön sisältö, tapauksen tila, siirretyn tiedon määrä, verkkosivusto, jolta pyyntö tulee, selain, käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä, selainohjelmiston kieli ja versio, aikavyöhyke-ero verrattuna GMT-aikavyöhykkeeseen. Tämä tehdään riippumatta siitä, onko Google valmistellut käyttäjätilin, johon olet kirjautunut sisään tai jos mitään käyttäjätiliä ei ole. Kun olet kirjautunut sisään Googleen, tietosi lähetetään suoraan tilillesi. Jos et halua liittyä profiiliisi Googlessa, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivointia. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileina ja käyttää niitä mainontaa, markkinatutkimuksiin ja/tai verkkosivustonsa tarpeita vastaavaan suunnitteluun. Tällainen arviointi toteutetaan erityisesti (ei-kirjautuneiden käyttäjien kohdalla) tarjontaan perustuvan mainonnan tuottamiseksi ja tiedottamaan muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toiminnastasi verkkosivuillamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, ja silloin sinun on otettava yhteyttä Googlen tässä asiassa.

 

20 Online-läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Ylläpidämme online-läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa ja alustoissa, jotta voisimme kommunikoida siellä toimivien asiakkaiden, asioista kiinnostuneiden ja käyttäjien kanssa sekä ilmoittaa heille palveluistamme. Kun otat yhteyttä kyseisiin verkostoihin ja alustoihin, kulloisenkin omistajan käyttöehdot ja tietojenkäsittelyohjeet ovat voimassa. Ellei tietosuojakäytännössä toisin mainita, käsittelemme käyttäjien tietoja niin kauan kuin he kommunikoivat kanssamme sosiaalisten verkostojen ja alustojen kautta, esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita verkossa olevalle henkilölle tai lähettämällä meille viestejä.

 

21 Kolmansien osapuolten palveluiden ja sisällön integrointi

Verkkokaupassamme huolehdimme oikeutetuista eduistamme (eli kiinnostuksemme Internet-tarjouksemme analysoinnista, optimoinnista ja taloudellisesta toiminnasta siten kuin GDPR:n 6. artiklan 6. pykälässä todetaan, liittyen kolmansien osapuolten sisältöön tai palvelutarjontaan sisältyvään sisältöön ja palveluihin, mm. videot tai fontit (yhdessä näistä käytetään nimitystä "Sisältö"). Tämä edellyttää aina, että tämän Sisällön kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat näkevät käyttäjien IP-osoitteet, koska he eivät voi lähettää Sisältöä selaimelle ilman IP-osoitetta. IP-osoite vaaditaan tämän Sisällön esittämiseen. Pyrimme käyttämään vain Sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta pelkästään Sisällön toimittamiseen. Kolmannet osapuolet voivat myös käyttää nk. pikselitunnuksia (näkymättömiä grafiikoita, joita kutsutaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteita voidaan käyttää arvioimaan tietoja, kuten kävijäliikennettä tämän sivuston sivuilla. Salanimellä varustetut tiedot voidaan tallentaa evästeisiin käyttäjän laitteeseen ja muiden teknisten tietojen mukana selaimeen ja käyttöjärjestelmään, viittaussivustoille, vierailuun käytetty aika ja lisätietoja online-tarjouksemme käyttämisestä sekä vastaavien tietojen yhdistämiseen muista lähteistä.

 

22 Google-fontit

Käytämme sivustollamme fontteja ("Google Fonts"), jotka tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.
Kun avaat siltä sivun, selaimesi lataa välimuistiin tarvittavat fontit, jotta tekstit ja kirjasimet näkyisivät oikein. Sitä varten selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimelle ja lähettää sinne laitteesi IP-osoitteen. Se on oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, Pois käytöstä: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Tag Manager -teknologiaa, jonka tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Käytämme Google Tag Manageria hallitaksemme verkkosivustomme tägejä käyttöliittymän kautta ja ohjataksemme tarkasti palvelujen integroitumista sivustollemme. Sen avulla voimme integroida sivustollemme joustavasti myös muita palveluita, joiden avulla arvioimme käyttäjien toimia.
Käytämme Google Tag Manageria palveluidemme optimoimiseksi, mikä kuuluu oikeutettuihin etuihimme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
Lisätietoa Google Tag Managerista on sen tietosuojakäytännössä: https://www.google.fi/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

24 Google reCAPTCHA

Käytämme tällä verkkosivustolla "Google reCAPTCHA" -teknologiaa (jäljempänä "reCAPTCHA). Palvelun tarjoaa yhtiö Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.
Käytämme reCAPTCHA-teknologiaa varmistaaksemme, että tälle verkkosivustolle syötetyt tiedot (esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta) ovat ihmisen eivätkä automatisoidun ohjelman antamia. Sitä varten reCAPTCHA analysoi sivustolla vierailevien käyttäytymistä erilaisten tunnusmerkkien pohjalta. Analysointi alkaa automaattisesti heti, kun vierailija saapuu verkkosivustolle. Analyysissään reCAPTCHA käyttää erilaisia tietoja (kuten kävijän IP-osoite, sivustokäynnin kesto ja hiiren käyttö). Analyysistä kerätyt tiedot lähetetään Googlelle.

Kaikki reCAPTCHA-analyysit ovat taustaprosesseja. Sivuston vierailijoille ei kerrota erikseen, että heidän käyntinsä analysoidaan.

Tiedot tallennetaan ja analysoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on perusteltu syy suojata verkkotarjontansa automatisoiduilta vakoiluohjelmilta ja roskapostilta. Jos vastaava suostumus on jo pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Suostumuksen voi perua milloin tahansa.
Lisätietoa Google reCAPTCHA -teknologiasta on Googlen tietosuojakäytännössä ja palveluehdoissa, jotka ovat näissä linkeissä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja https://policies.google.com/terms?hl=fi.

 

25 Yhdenotto sähköpostilla

1. Tietojenkäsittelyn määritelmä ja laajuus
Verkkosivustollamme ja sähköisissä allekirjoituksissamme on julkaistu sähköpostiosoitteita, joihin on mahdollista tehdä yhteydenottoja. Tallennamme niihin lähetettyjen sähköpostiviestien sisältämät käyttäjien henkilötiedot.

Tässä yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain keskustelun ylläpitämiseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Sähköpostiviestinnän yhteydessä saatujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostilla tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen päättäminen, tietojenkäsittelyn oikeutus perustuu lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Käytämme henkilötietoja vain keskustelun ylläpitoon. Tähän sisältyy myös vaadittu oikeutettu etu tietojen käsittelyyn.

4. Tallennuksen kesto
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin tallennettu. Sähköpostiviestinnästä tallennettujen henkilötietojen kohdalla se tapahtuu silloin, kun keskustelu käyttäjän kanssa päättyy. Keskustelu on päättynyt, kun voi selvästi päätellä, että asia on käsitelty loppuun.

5. Mahdollisuus kieltämiseen ja poistamiseen
Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, hän voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa tallentamisen. Siinä tapauksessa keskustelua ei voi jatkaa,ja kaikki yhteydenotossa tallennetut henkilötiedot poistetaan.


 

26 Yhteydenottolomake

1. Tietojenkäsittelyn määritelmä ja laajuus
Verkkosivustollamme on yhteydenottolomake, jota voi käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä hyödyntää sitä, yhteydenottolomakkeeseen syötetyt tiedot toimitetaan meille ja me tallennamme ne. Niitä ovat asiakasnumero, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki tai alue, maa, yhteydenoton aihe, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja huomiot.

Lisäksi viestiä lähetettäessä tallennetaan nämä tiedot:
Tässä on luettelo asiaankuuluvista tiedoista: Tietoja voivat olla esimerkiksi
(1) käyttäjän IP-osoite
(2) rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika.
Lähetettäessä viestiä sinulta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn, ja sinut ohjataan tähän tietosuojalausuntoon.
Tässä yhteydessä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain keskustelun ylläpitämiseen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Oikeus tietojenkäsittelyyn perustuu käyttäjän suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jos yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen päättäminen, tietojenkäsittelyn oikeutus perustuu lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Käytämme yhteydenottolomakkeeseen syötettyjä henkilötietoja vain keskustelun ylläpitoon. Muiden viestiä lähetettäessä kerättyjen henkilötietojen tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa sähköisten tietojärjestelmiemme turvallisuus.

4. Tallennuksen kesto
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin tallennettu. Yhteydenottolomakkeesta tallennettujen henkilötietojen kohdalla se tapahtuu silloin, kun keskustelu käyttäjän kanssa päättyy. Keskustelu on päättynyt, kun voi selvästi päätellä, että asia on käsitelty loppuun.
 
Tietosuojakäytännön muutokset ja päivitykset
Pyydämme sinua säännöllisesti kertaamaan tietosuojakäytäntömme sisältöä. Tietosuojakäytäntöä muutetaan heti, kun muutokset tietojenkäsittelyssä edellyttävät sitä. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät jotain toimenpiteitä sinulta (esim. suostumusta) tai muuta yksittäistä ilmoitusta.
scroll top