Menu
Rissinjektion

Vaakatiivistys

Vaakatason eristys (paineruiskutus) on tiivistyskeino, jolla estetään kosteuden nouseminen kapillaarisesti. Kellaritiloja muunnetaan nykyään yhä useammin asuintiloiksi. Tästä johtuvien laatuvaatimusten täyttämiseksi kosteat seinät on monissa tapauksissa tiivistettävä jälkikäteen asianmukaisesti. Jos kyseessä on ontelo, se täytetään ensin sementtiliimalla. Vaakatason eristyksen tavoitteena on kaventaa rakennusmateriaalissa olevia ohuita putkia, estää siten kosteuden nouseminen ja vähentää näin seinän kosteuspitoisuutta. Onteloiden täytetään ja vaakaeristyksen tuotetaan samalla ruiskutuslaitteella.
Edut ja hyödyt
 • Seinän tiiviyden ja vakauden parantuminen ruiskutusalueella
 • Alhainen ruiskutusnesteen kulutus sitä edeltävän onteloiden täytön ansiosta
 • Vähäiset tarvikkeet riittävät; esim. poranteriä ja suutintarvikkeita kuluu vähemmän
 • Vähäinen työaika per metri
Käyttöesimerkkejä
 • Voidaan käyttää jälkikäteen vanhoihin rakennuksiin
 • Riippuen kohteesta ja kostumisasteesta eri menetelmät ovat mahdollisia
 • Alustavat tutkimukset ovat välttämättömiä ennen korjaustoimenpiteitä
 • Vaakatiivistys on suoritettava koko rakenneosan paksuudelta
Käyttökohteet
 • Seinät, joissa onteloita
 • Tasaiset tiilimuurit
 • Tasaiset tiilimuurit, joilla alhainen emäksisyys ja kostumisaste ˃ 80 %

Reikätiilirakenteen injektointi

Matalapainemenetelmällä tehtävä monivaiheruiskutus täyttää ontelot, raot ja halkeamat kutistumattomalla injektiolaastilla poramansetin avulla. Lanssi luo porakanavan samojen mansettien avulla. Injektointimateriaali ruiskutetaan sitten paineinjektiolla (3–5 baaria) jakautumisen parantamiseksi. Tämä mahdollistaa optimaalisen tehon injektoidun muurauksen alueella.

lisää tuotteista

Umpitiilirakenteiden injektointi

Valittu injektointimateriaali viedään komponenttiin jatkuvalla ja komponenttiin sopivalla paineella (3–5 bar) poramansetin kautta. On tärkeää, että injektointimateriaali on jakautunut suhteellisen tasaisesti, jotta voidaan varmistaa, että vaikutusalue muodostuu vastaavalla tavalla. Komponentin vaatimuksista riippuen injektointipainetta on siksi pidettävä yllä pidempään (esim. useita minuutteja mansettia kohti).
 
scroll top