Menu

DESOI Ankkurisukkamenetelmä

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI Ankkurisukkamenetelmä – TESTATTU JÄRJESTELMÄ

Valmistaakseen suunnittelijoille ja rakennusliikkeille luotettavia kiinnitysjärjestelmiä DESOI GmbH on antanut riippumattomien, virallisten materiaalintarkastuslaitosten testata ja dokumentoida erityisesti kiinnikepäällysteiden kiinnittymis- ja vetolujuuden.¬ Suoritettujen testausten tavoitteena oli määrittää kiinnikepäällysteen vaikutus injektointilaastin ja muuratun seinän väliseen liitokseen. Tällöin tarkasteltiin epäsuotuisaa tilannetta, jossa injektointilaastille poratun reiän seinämä oli sileä. Lisäksi tarkoituksena oli laatia käytännön suosituksia esikäsittelyä ja puristamista varten. Suoritetut liitoksia koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että DESOI AnchorNox® -kuivalaastilla pystyttiin saamaan aikaan
 • hyvä tartuntalujuus (keskiarvo > 1,5 N/mm²)
 • vähäinen luisto (<0,1 mm).
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Huomautus: Ennen kuin saneeraustoimenpiteet voidaan aloittaa kiinnitysjärjestelmiä käyttäen, on ehdottoman välttämätöntä tutkia vaurion syy ja poistaa se mahdollisuuksien mukaan. Kokemus osoittaa, että epävakaa pinta (maaperä / perustus) on yksi yleisimmistä syistä.


Tarkastuskertomus, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH -tarkastuslaitos,

"Tutkimukset koskien DESOI-kiinnikepäällysteiden käyttöä historiallisten muuriseinärakenteiden lujittamisessa", nro 6-21/1938b/12, 10. tammikuuta 2014

 

DESOI AnchorNox®-kuivalaasti

Väliraportti, rakennusmateriaaleja tutkiva F.A. Finger -instituutti, polymeeriaineiden professuuri, "Kiinnikepäällystejärjestelmissä käytettävän tuoreen ja kovettuneen DESOI AnchorNox® - kuivalaastin reseptien mukautus ja ominaisuuksien optimointi", FIB-AN 040-14, 13, maaliskuuta 2015. Muita testattuja ja hyväksyttyjä kuivalaasteja on saatavissa tilauksesta.

DESOI-kiinnikepäällysteen käyttö on helppoa: kiinnikesauvaan työnnetään välikappale, sen jälkeen siihen asetetaan syöttöletku kiinnityslaastin syöttämiseksi ja kaikki 3 osaa kiinnitetään maalarinteipillä. Tämän jälkeen mittojen mukaan leikattu ja toiselta puolelta jo nippusiteellä suljettu punosletku vedetään sukan tapaan kiinnikepaketin päälle ja kiinnitetään toisella nippusiteellä. 
Huomautus: saatavana myös tehtaalla valmiiksi koottuna.
Kiinnikkeen asianmukaisen asennuksen jälkeen seuraa täyttö. Tällöin kiinnikepäällyste estää täyttöaineen hallitsemattoman valumisen onkaloihin, sorataskuihin jne. Kiinnikepäällysteen venymisominaisuuden ansiosta se mukautuu poratun reiän epätasaisuuksiin. Samalla punosrakenne on niin läpäisevä, että kiinnikkeen kiinnittyminen rakenneosaan on taattu.

Tehtävät ja käyttöesimerkit

 • Muotoon ja voimaan perustuvan liitoksen toteuttaminen
 • Vetolujan liitoksen toteuttaminen
 • Veto- ja työntövoimien kestäminen
 • Suojaus dynaamisia kuormituksia / kulumista vastaan
 • Yksi- ja monikerroksisten seinämien vakauttaminen
 • Rakenneosien (moniosaisten) kiinnittäminen ja liittäminen yhteen
 • Haljenneiden rakenneosien vakauttaminen
 • Vaurioituneiden muurattujen seinien lujittaminen
 • Muuratun seinärakenteen vakauttaminen paikallisten häiriöiden yhteydessä
 • Yksi- ja monikerroksisten muurattujen seinien naulaus
scroll top