Ankkurointijärjestelmä

KIINNITYSJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN KÄYTTÖ SANEERAUKSESSA

Seinien saneeraus edellyttää olosuhteiden, kuten rakennusmateriaalin, vaurion syyn, kuormituksen jne., tarkkaa tuntemista, jotta kunnostustoimenpiteet osataan valita oikein. DESOI-kiinnitysjärjestelmät on testattu ja saatavissa jäljempänä mainituissa versioissa.

Halkeamien reunat saadaan kiinnitettyä ihanteellisella tavalla voimaan perustuen kierteisellä DESOI-kiinnitysjärjestelmällä. Se koostuu kahdesta komponentista: kierteisestä kiinnikkeestä ja kiinnityslaastista. Seinään voidaan leikata tarkasti tarvittavat syvennykset AS170-kivi- ja saumasahalla, jotta kierteinen kiinnike pystytään asentamaan asianmukaisesti paikoilleen.

DESOI Anker Plus W on suunniteltu ulkokerrosten liittämiseen kantaviin seinäkerroksiin ja vaakasuuntaisten voimien kannattelemiseen. DESOI Anker Plus W:n onnistuneen asennuksen tarkistamiseksi valikoimaamme kuuluu kestävyyden testauslaite.

Kiristettävä kiinnitysjärjestelmä soveltuu erittäin hyvin suojeltavien kohteiden hellävaraiseen kunnostukseen. Käytettäessä sitä yhdessä DESOI-kiinnityspäällysteen kanssa pystytään estämään kiinnityslaastin valuminen pois onteloista hallitsemattomasti ja muut ei-toivottavat tulokset. Kiristettävän kiinnitysjärjestelmän ja kiinnikepäällysteen yhdistelmälle tarjoamme Ripinox®-teräskiinnikkeen sekä DESOI AnchorNox® -kuivalaastin. DESOI-kierrepaalujen kierteinen muoto mahdollistaa rakennuksen alle jäävän maaperän lujittamisen lyhyessä ajassa ja takaa suuren puristus- ja vetolujuuden. Paalut voidaan kiertää lähes kaikkiin maaperätyyppeihin ja kiertää irti tarvittaessa.

Tankokiinnikkeiden asentamiseen optimaalinen lisävaruste on holkkimansetti. Siinä on täyttöputki sekä tuuletusputki, ja se työnnetään yhdessä tankokiinnikkeen kanssa porattuun reikään ja kiristetään paikoilleen. Kun injektointi aloitetaan, reiässä oleva ilma pääsee pois. Erityinen sovellus on DESOI-kiristysvoimansäädin. Yksitoiminen kiristysvoimansäädin kompensoi eriasteisia vetokuormia, ja kaksitoiminen puristusvoimansäädin vaimentaa voimakkuudeltaan erilaisia painekuormia.