Vaakatiivistys

VAAKATIIVISTYS JA MONIVAIHERUISKUTUS

Vaakatason eristys (paineruiskutus) on tiivistyskeino, jolla estetään kosteuden nouseminen kapillaarisesti. Kellaritiloja muunnetaan nykyään yhä useammin asuintiloiksi. Tästä johtuvien laatuvaatimusten täyttämiseksi kosteat seinät on monissa tapauksissa tiivistettävä jälkikäteen asianmukaisesti. Jos kyseessä on ontelo, se täytetään ensin sementtiliimalla. Vaakatason eristyksen tavoitteena on kaventaa rakennusmateriaalissa olevia ohuita putkia, estää siten kosteuden nouseminen ja vähentää näin seinän kosteuspitoisuutta. Onteloiden täytetään ja vaakaeristyksen tuotetaan samalla ruiskutuslaitteella.

Edut ja hyödyt

 • Seinän tiiviyden ja vakauden parantuminen ruiskutusalueella
 • Alhainen ruiskutusnesteen kulutus sitä edeltävän onteloiden täytön ansiosta
 • Vähäiset tarvikkeet riittävät; esim. poranteriä ja suutintarvikkeita kuluu vähemmän
 • Vähäinen työaika per metri

Käyttöesimerkkejä

 • Voidaan käyttää jälkikäteen vanhoihin rakennuksiin
 • Riippuen kohteesta ja kostumisasteesta eri menetelmät ovat mahdollisia
 • Alustavat tutkimukset ovat välttämättömiä ennen korjaustoimenpiteitä
 • Vaakatiivistys on suoritettava koko rakenneosan paksuudelta

Käyttökohteet

 • Seinät, joissa onteloita
 • Tasaiset tiilimuurit
 • Tasaiset tiilimuurit, joilla alhainen emäksisyys ja kostumisaste ˃ 80 %
nouseva kosteus

Lisätietoja:

WTA-tiedote 4-4-04 / D
"Ruiskutus seinään kapillaarista kosteutta vastaan"

WTA-tiedote E-4-10
"Ruiskutusmenetelmä jossa käytetään sertifioituja ruiskutusaineita kapillaarisesti kulkeutuvan kosteuden estämiseksi"

WTA-tiedote E-4-6, julkaisu 01.2012D
"Maahan koskettavien rakenneosien eristäminen jälkikäteen"

Toiminta-alueet

Tasojen käyttö

Toteutus

Muuraus kanavien kanssa

 

Tason 1 (injektioliima) ja tason 2 (mikroemulsio) yhdistelmä)

 

1. Injektioliiman injektointi (taso 1)
    • Kanavan täyttö
   
• Muurauksen stabilointi

2. Mikroemulsion injektointi (taso 2) injektioliiman kuivuttua /
    
• Vaakasuoran tiivisteen luonti

Homogeeninen tiilimuuraus

 

Taso 2 (mikroemulsio)

 

1. Mikroemulsion injektointi
     • Vaakasuoran tiivisteen luonti

Homogeeninen tiilimuuraus, jossa emäksisyys on alhaisempi ja kosteuden läpäisyaste > 80 %

Tason 2 (mikroemulsio) ja tason 3 (aktivaattori) yhdistelmä

1. Mikroemulsion injektointi
    
• Vaakasuoran tiivisteen luonti

2. Aktivaattorin jälki-injektointi mikroemulsion aktivoimiseksi

kapillaarikatko tiiliseinässä
kapillaarikatko muuratussa seinässä, jossa onteloita
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Kauppa

saksa
englanti
ranska

Neuvonta ja myynti

Puhelin +49 6655 9636-0
sales@desoi.de